Kocka do kocke pričica

Kocka do kocke pričica

Marija Jović Stevanović, profesorka engleskog jezika, neretko koristi minimalne resurse u nastavi da maksimalno motiviše učenike. Kako su se kockice ovog puta poklopile da časovi budu zanimljiviji, pročitajte u blogu.

U potrazi za kreativnim idejama koje bih koristila na redovnim časovima, ali i na časovima slobodnih aktivnosti, u jednom trenutku sam počela da koristim kockice za društvene igre u nastavi. Kockice sam kupila uz listiće za jamb, koje štedljivi nastavnik takođe može da iskoristiti kao blokče za podsetnik. :)

Prva asocijacija bile su mi upravo spomenute društvene igre. Većina udžbenika ima poneku stranicu posvećenu upravo njima u vidu table sa poljima i različitim pitanjima i zadacima, kako bi se učenici zabavili, razvijali veštinu govora i takmičarski duh. Učenici mogu sami ili u saradnji sa nastavnikom da naprave sličnu igru na tabli, a postoje i brojna rešenja na internetu, od kojih mi je najviše pažnje privukla ova stranica iSLCOLLECTIVE. Ako je u mogućnosti, nastavnik može da odštampa neka od predloženih rešenja ili da sa učenicima napravi istu ili sličnu tablu. Uvek postoji mogućnost da se ovako nešto u vidu domaćeg ili dodatnog zadatka zada manje motivisanim učenicima, koji često više uživaju u praktičnim aktivnostima i ovakvom doprinosu radu na času.

No, moja potraga za upotrebom kockica nije se tu završila. Evo nekoliko jednostavnih aktivnosti:

1) Wh- questions

a) Učenici u paru naizmenično bacaju kockicu. Brojevi na kockici odgovaraju datim upitnim rečima, pomoću kojih učenici formiraju pitanje u vezi sa temom časa. Na primer:

1.  Who

2. What

3. When

4. Where

5. Why

6. Have you ever

Ako učenik pravilno formira pitanje ponovo baca kockicu, ali ovog puta ona određuje broj poena koji će učenik dobiti za tačan odgovor (broj 1 – 1 poen, broj 2 – 2 poena itd.). Pobednik je učenik koji na kraju igre ima veći broj poena.

b) Yes/No questions

Učenici bacaju kockicu i dopunjuju dati početak pitanja konstrukcijama kojima žele, a učenik sa kojim rade u paru daje kratke odgovore:

  1. Do you…?
  2. Are you…ing (…)?/ Are you…?/ Are…?
  3. Can you…?/ Can…?
  4. Is there…?/ Are there…?
  5. Is your…?/ Is…?
  6. Does your…?/ Does…?

2) Učenici rade u paru ili u manjim grupama i dobijaju odštampani listić. Na listiću se nalaze dve kolone, imenice i glagoli. Učenici bacaju dve kockice različitih boja. Prva određuje redni broj subjekta, a druga glagol iz druge kolone koji će učenici upotrebiti kako bi formirali rečenicu koristeći na primer modalni glagol can. Za tačno formiranu rečenicu učenici dobijaju poen.

1. elephants

1. jump

2. snakes

2. swim

3. lions

3. fly

4. parrots

4. sing

5. crocodiles

5. run

6. monkeys

6. climb

Ako učenik dobije broj 2, a zatim broj 5, formira rečenicu:  Snakes can’t run.

Na sličan način se mogu uvežbavati i drugi glagoli i konstrukcije (My sister likes/doesn’t like pasta.)

3) Role plays

Ovo je i meni i učenicima omiljena aktivnost sa kockicama. Listić sadrži dve ili više kolona. U prvoj koloni se nalazi situacija koju učenici treba u paru da odglume, a u ostalim dodatne „komplikacije” koje predstavljaju izazov za simulaciju dijaloga u praktičnoj situaciji. Recimo telefonski razgovori:

 

 Functions

 

 Complications

 

 Accent

 1

 Making an order

 1

 You haven’t had any  contact with that person before

 1

 German

 2

 Booking/ Making a  reservation

 2

 Someone else answers the phone

 2

 Italian

 3

 Enquiry

 3

 You need to be very formal

 3

 French

 4

 Request

 4

 You need to be very friendly

 4

 Serbian

 5

 Making arrangements

 5

 There are communication problems (e.g. the other person speaking too fast, background noise, or a bad line)

 5

 Spanish

 6

 Changing something

 6

 You need to finish the call quite quickly

 6

 American

Na sličan način se može napraviti uvod za razvijanje veštine pisanja, kako bi se na zanimljiv način odredili tema i elementi koje treba obuhvatiti pisanjem.

4) Story Cubes

Postoje i kockice za pričanje priča koje nisam koristila, ali planiram. Nisam ih pronašla u prodaji kod nas, ali postoji mogućnost da ih sa učenicima napravim od kartona ili odštampam crteže i zalepim ih preko brojeva na običnim kockicama. Učenik baca kockice i od elemenata koje je dobio treba da osmisli i ispriča što zanimljiviju priču.

Da li vi koristite kockice u nastavi i kako vam se dopadaju predložene aktivnosti?

Komentari (ostavite komentar)

Sanja Ilić 19.09.2018. 17:12

Mariju poznajem još iz detinjstva i znam da je uvek bila posvećena radu i znanju.Nisam iznenađena njenim uspesima i jako sam ponosna što je poznajem.Smatram da svaki prosvetni radnik treba da bude kreativan,uživa u svom pozivu i podržava edukaciju dece.

Data DIDAKTA

Odgovor autorke Marije Jović Stevanović:

Draga Sanja, hvala puno na lepim rečima! Zadovoljstvo je deliti ideje i entuzijazam sa učenicima, kolegama i prijateljima, a tvoj savet je odličan i predstavlja suštinu ovog poziva.

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Marija Jović Stevanović
Marija Jović Stevanović Autor

Marija Jović Stevanović radi kao profesor engleskog jezika u osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Batočini od 2004. Dobitnik je više nagrada za uspešne primere primene tehnologije u nastavi, autor članaka o primeni IKT-a, koautor knjige ,,Crazy Animals And Other Activities for Teaching English to Young Learners", (Aston University and British Council) i urednik nekoliko blogova i sajtova za učenike i nastavnike.

Takođe je dobitnik stipendije Američke ambasade, zahvaljujući kojoj je uspešno završila desetonedeljni kurs Instituta za engleski jezik, Univerziteta u Oregonu na temu primene tehnologije u podučavanju engleskog jezika. Bila je predavač na nekoliko akreditovanih seminara i neformalnih obuka.

U svom radu kombinuje moderne i tradicionalne metode, časove bogate nastavnim sredstvima i časove sa minimalnim resursima i rado eksperimentiše sa korelacijom između različitih predmeta i oblasti. Dosta pažnje posvećuje motivisanju učenika.

Interesuju je celoživotno učenje, tehnologija, filmovi i putovanja, a oslonac su joj porodica, prijatelji i iskreni saradnici.

Arhiva

©2014 - 2021 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions