Od A do Z

Od A do Z

Zorica Miladinović, nastavnica engleskog jezika uživa u radu sa najmlađim učenicima. U svom blogu dotakla se uvek aktuelne teme – učenje alfabeta. 

Uspeli smo da savladamo 1. razred, kad eto u drugom razredu odmah krećemo sa slovima, čitanjem i pisanjem. Koliko god da su učenici upoznati sa slovima abecede zbog stalnog korišćenja kompjutera, mobilnih telefona pa i društvenih mreža, ipak treba da se osvrnemo i na to kako ta slova pišu i da li uopšte znaju da ih napišu ili ih samo prepoznaju. A onda, nailazimo na sledeći problem. Prema nastavnom planu za drugi razred, abeceda se uči tek u drugom polugodištu. Šta nam je činiti?

Evo nekoliko primera kako sam ja to radila sa mojim drugacima:

Najpre sam sa učiteljima drugog razreda napravila korelaciju među predmetima i dogovorila se da svi zajedno ceo mesec septembar posvetimo latinici – ja engleskom alfabetu a oni, na času srpskog jezika, abecedi, vodeći pritom računa da uskladimo načine pisanja štampanih velikih i malih slova.

Na samom času, najpre na tabli iscrtam linije kao u svesci i učenici samo posmatraju moje pisanje velikog slova (npr. slova A). Obavezno naglasim da se svaka linija svakog slova piše odozgo nadole (hvala mojim učiteljicama na savetu). Potom, zajedno sa učenicima pravimo pokrete pisanja najpre u vazduhu, dva puta, a onda oni u sveskama zapisuju dato slovo. Proceduru ponavljamo sa pisanjem malog slova.

Sledeći korak je da ispišu malo i veliko slovo (npr. A, a) u jednom redu. Ukoliko imaju Alphabet book, kao kod udžbenika Smart Junior, onda im je to od velike pomoći, a ako ne, onda učenici ispisuju slova u svojim sveskama.

Kada završe, sledi sledeći korak – povezivanje reči/pojmova sa datim slovom (npr. A- apple, B- ball...). Opet, ako nemate Alphabet book ili slično pomagalo, na internetu možete naći različite materijale za tu namenu.

Ovaj korak možete na više načina realizovati. Učenici mogu jednostavno da povežu slovo sa rečju koja počinje na to slovo. Takođe možete da im date ispisane te iste reči u kojima će nedostajati početno slovo, kako bi oni sami dopisali slovo koje nedostaje. Učenicima koji slabije savladavaju program možete dati reč, a da oni zaokruže određeno slovo u datoj reči.

Sve ove aktivnosti, pored uvežbavanja  pisanja, podrazumevaju razvoj motorike, ali pre svega uvežbavanje koncentracije. Inače, na svakom času obradim najviše tri slova.

Od velike je važnosti da učenici nauče pravilno da pišu slova, međutim, treba obratiti pažnju i na izgovor. Za tu namenu, koristila sam sistem koji podrazumeva da učenici  u ritmu, kao pesmicu, ponavljaju slova koja smo učili. Ritam sam davala pljeskanjem rukama, dok su me učenici pratili. Pevajući sam izgovarala dva do tri slova i učenici su u istom ritmu ponavljali. Za malo napredniji nivo, poređam učenike ispred table i svako u ritmu treba da izgovori po jedno slovo – prva tri učenika kažu A,B,C, naredna tri – D, E, F ... i tako dok ne ponovimo sva slova koja smo učili.

Na kraju časa, obavezno zadam domaći zadatak, da ispišu po jedan red velikog i malog slova koje smo obrađivali na času, kao i da nacrtaju sliku pojma  i da do kraja reda ispišu reč za taj pojam.

S obzirom na to da je tek početak, nadam se da sam vam dala korisne savete.

Ako vi imate drugačije ideje, pišite i podelite sa mnom vaša razmišljanja, ali obavezno vodite računa o tome kako pišete  – uvek odozgo nadole :)

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Zorica Miladinović
Zorica Miladinović Autor

Zorica Miladinović radi kao nastavnik engleskog jezika u OŠ „Dositej Obradović“ u Požarevcu. U nastavi je već 17 godina i radi sa svim uzrastima, od 1. do 8. razreda. Više puta je realizovala letnje kampove u Engleskoj gde se i stručno usavršavala četiri godine za redom u mestu Broadstairs, u školi akreditovanoj od strane British Council-a, Kent School of English. U školi je učestvovala u projektima dopisivanja učenika sa učenicima iz Italije i Rusije i deo je tima „Večeri stranih zemalja“ koje škola organizuje svake godine, učešćem u dramskoj sekciji i realizaciji programa. Održala je više oglednih i uglednih časova i radionica u okviru različitih projekata škole i grada.

U nastavi najviše primenjuje pesmu i dramu, a zbog sve većeg učešća u inkluzivnim timovima, interesuje se za rad sa decom u inkluziji.

Arhiva

©2014 - 2021 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions