Da greške rade u našu korist ...

Da greške rade u našu korist ...

U ovom blogu nastavnica engleskog jezika Gordana Popović piše o tome kako se greške koje učenici prave mogu iskoristiti tako da rade u korist učenika, a ne na njihovu štetu.

U procesu učenja greške su neminovne. Da li ćemo samo kažnjavati zbog njih ili ćemo se potruditi da ih iskoristimo kao polaznu tačku za učenje, zavisi samo od nas. Koje je uopšte njihovo mesto u današnjim školama? I da li ono zavisi isključivo od nastavnika ili i od samog nastavnog predmeta?

Iz razgovora sa drugim kolegama, rekla bih da se na greške prvenstveno obraća pažnja prilikom provera, mada ima i onih koji, poučeni iskustvom, tokom izlaganja ističu ona mesta za koja znaju da prilikom usvajanja zbunjuju učenike. Kako stvari stoje kod učenja stranih jezika?

U nastavi stranog jezika, greške su češće. Nekad su uslovljene interferencijom maternjeg, a nekad drugog stranog jezika koji učenici uče. Ponekad je reč o leksičkim ili morfološkim sličnostima u samom jeziku koji se izučava. Najčešće su one ipak gramatičke i pravopisne. Uočavanjem tipičnih grešaka mnogo toga možemo da učinimo kako bismo ih predupredili i pomogli učenicima da ih izbegnu. Navešću vam nekoliko primera iz svoje prakse.

Jedna od čestih gramatičkih grešaka u engleskom jeziku jeste pogrešno građenje prošlog prostog vremena. Kako je kod nas perfekat složeno vreme u kojem se koristi pomoćni glagol jesam, učenici često ubacuju was i were u rečenice u kojima im nije mesto i na taj način nesvesno od aktivne rečenice naprave pasivnu. Na to učenicima uvek skrenem pažnju.

He played well. – Igrao je dobro.

He was played well. – Dobro je igran.

Osim nepravilnih glagola, učenicima ume da predstavlja problem izgovor nastavka -ed, u prošlom prostom vremenu, koji po pravilu izgovaraju pogrešno. Poslednje dve godine u radu s učenicima prvog razreda koristim  pesmu What about us popularne pevačice Pink kako bih ilustrovala pravilan izgovor. Naime, prilikom obrade prošlog prostog vremena, učenicima podelim papire sa ispisanim glagolima u prošlom vremenu. Njihov zadatak je da pažljivo slušaju pesmu i podignu papir kad čuju ’svoj’ glagol. Nakon toga sledi podrobnije prezentovanje i objašnjenje.

Vežbe uočavanja grešaka u rečenicama ili tekstu sastavni su deo svakog udžbenika stranog jezika. Pošto uglavnom koristimo knjige stranih izdavača, autori su fokusirani na greške koje generalno prave osobe koje uče taj jezik. Ukoliko tokom godine primetite neke karakteristične greške svojih učenika, možete i sami da osmislite neko vežbanje u kojem ćete se pozabaviti nekim od njih. Na početku svake školske godine svi mi obnavljamo gradivo prethodnog razreda, putem inicijalnih testova ili na neki drugi način. To je i idealan trenutak da učenike suočimo sa njihovim najčešćim pogreškama. Nekoliko prethodnih godina za obnavljanje vremena koristim jednu igru koja je slična poznatoj igri „Grammar auctions. Učenici dobiju radni list sa 12 rečenica, od kojih su neke ispravne a neke pogrešne. Njihov zadatak je da u grupama provere njihovu tačnost i, zavisno od toga koliko su sigurni, ulože između 10 i 100 poena. Radni list možete pogledati i preuzeti sa sledećeg linka: Betting game - Tense revision. Pobedničku grupu obično nagradim, a sve pogrešne rečenice analiziramo zajedno.

O tome kako se u odeljenjima može stvoriti takva atmosfera da se učenici ne boje sopstvenih grešaka, već je pisala koleginica Ivona Ranđelović - Slavite greške, povećajte samopouzdanje! Jedan od načina da oslobodite učenike straha od grešaka je i da im dopustite da ih sami ili međusobno nađu i koriguju, nezavisno od vas i bez vaše kontrole. Biće sigurno opušteniji i više usredsređeni na svoje greške i slabe tačke kada znaju da to neće uticati na njihovu ocenu. Jedno takvo vežbanje u vezi sa neupravnim govorom možete naći na sledećem linku: Reported Speech.

Na greškama se uči. Ako ih ne koristimo da bismo kaznili učenike već da im olakšamo usvajanje jezika, svi smo na dobitku. Kako se vi bavite greškama koje vaši učenici prave? Volela bih da saznam što više vaših iskustava. Javite se.

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Gordana Popović
Gordana Popović Autor

Gordana Popović radi kao profesor engleskog jezika u Poljoprivredno-hemijskoj školi u Obrenovcu od 1991. godine. Iako je tokom studija na Filološkom fakultetu u Beogradu izabrala prevodilački smer, još kao apsolvent se obrela iza katedre i zavolela ovaj poziv. Izostanak formalnog metodičkog obrazovanja, između ostalog, uticao je na to da kontinuirano radi na stručnom usavršavanju i razmeni iskustva sa kolegama iz celog sveta. Iza nje je nekoliko uspešno završenih onlajn kurseva. Član je više grupa za nastavnike engleskog jezika na Fejsbuku, vodi dva bloga, jedan namenjen učenicima, a drugi kolegama, zajedno s koleginicom uređuje Fejsbuk stranu English Hub, deli svoje nastavne materijale na dva sajta namenjena nastavnicima engleskog jezika (na jednom od njih se našla među počasnim autorima). Ne voli rutinu. Rado koristi savremenu tehnologiju u nastavi tako da je za prvi autorski projekat na eTwinningu dobila Nacionalnu i Evropsku oznaku kvaliteta.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions