The Healing Power of Art

The Healing Power of Art

Nastavnica engleskog jezika, Dušica Vuković, podeliće sa vama rad na jednom od mnogobrojnih jezičkih projekata, čiji je idejni tvorac i učesnik zajedno sa svojim učenicima.

Aktiv  profesora stranog jezika Gimnazije u Kraljevu obeležio je Evropski dan jezika brojnim aktivnostima na temu umetnosti, s obzirom na to da  se tog dana slave višejezičnost, višekulturalnost  i interkulturalnost, tolerancija, otvorenost , radoznalost, humanističke vrednosti.

Smatrali smo da, u skladu  sa tim, obradom ove teme koja objedinjuje sadržaje iz više predmeta, različitim aktivnostima možemo da promovišemo te vrednosti.

Učenici 4/7 društveno-jezičkog smera pristupili su toj temi povezujući  umetnost i jezik kao medijume komunikacije i prenošenja emocija, misli i poruka. Svesni činjenice da pojedinci  imaju problem da se verbalno  izraze i da na umetnost ne treba gledati samo kao na estetski doživljaj imajući u vidu da umetnost, kao vid neverbalne komunikacije, ima isceliteljsko i terapeutsko dejstvo, odgovorno i posvećeno su pristupili ovoj temi.

U istraživačkom radu učenici su objasnili ko su savanti, šta je autizam i kako su ljudi sa neurorazvojnim poremaćajima uspeli da nađu kreativan put do ličnog izraza bez lingvističkih, religioznih ili kulturoloških prepreka i ograničenja.  Primenom igrovnih aktivnosti, simulacijom situacijskog dijaloga u emisiji „Svet umetnosti”, prikazali su kako su se ljudi oboleli od autizma izborili sa izazovima, njihov razvojni put kaoumetnika, ali i kao društvenih bića, kako su prihvaćeni, pa čak u velikom broju i izlečeni.

Što se tiče jezičkih veština, učenici su primenili znanja za vođenje situacijskog dijaloga, korišćenje adekvatnog stila i registra, bogatstva leksike u smislu idiomatskih fraza i frazalnih glagola, kolokacija, naprednih gramatičkih struktura kondicionala, pasiva, emfatičnih konstrukcija...

 U pogledu digitalnih veština, učenici su pokazali visok nivo sposobnosti primene  informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi, kao i raznovrsnost i kreativnost. U uvodnom delu učenici su putem PP prezentacije predstavili goste u emisiji, definisali autizam i pojam savant, kao i detalje iz njihove biografije. Takođe, crtežom na panou prikazana je suština teme,  tj. kako različiti vidovi umetnosti – muzika, vajarstvo, slikarstvo, arhitektura, mogu da imaju isceliteljsko dejstvo na čoveka.

U završnom delu časa  učenici su predstavili i kviz u Kahoot aplikaciji, u kome se proverava slušanje radi specifične informacije, kao i provera leksike –  značenje idioma i fraza, koji su predstavljeni na kreativan i slikovit način. Sve to su postavili na svom YouTube kanalu.

Na taj način učenici su pokazali i visok stepen posedovanja ne samo jezičkih i  digitalnih veština već i organizacijskih  sposobnosti, autonomiju, kreativnost, saradnju i timski rad... Učenici su uspeli da, u korelaciji sa predmetima likovna umetnost, muzička umetnost, fizičko vaspitanje, računarstvo i informatika, sociologija i filozofija, na holisticki način pristupe temi,  u nadi  da će i ostali proširiti svoje vidike, promeniti stav prema umetnosti, razviti kritičko mišljenje, otvorenost i tolerantnost prema ljudima koji imaju problema sa verbalnom komunikacijom, a takođe pruziti razumevanje i podršku.

Na kakvim sve projektima vi radite sa svojim učenicima? Bilo bi mi drago da pročitam vaše predloge, kao i da razmenimo ideje i iskustva.

 

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Dušica Vuković
Dušica Vuković Autor

Dušica Vuković, profesor engleskog jezika u Gimnaziji u Kraljevu, nakon završetka Gimnazije nastavlja svoje studije na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku Anglistika. Svoju kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje nastavila je na master studijama i odbranila master rad iz engleske književnosti na temu: ‘’ Dečiji likovi u romanima Čarlsa Dikensa’’ 2009. godine. Zvanje pedagoški savetnik za engleski jezik stekla je 2019. Svoja stručna usavršavanja je oplemenila i upotpunila pohađanjem dvonedeljnog seminara u Engleskoj iz oblasti Inovacije u metodici nastave engleskog jezika, kao i učestvovanjem na mnogobrojnim seminarima, radionicama, predavanjima, stručnim skupovima koje organizuje Aktiv nastavnika engleskog jezika iz Kraljeva. Takođe redovno drži ogledne i ugledne časove, prati i daje svoj doprinos u inovacijama u nastavi.

Arhiva

©2014 - 2021 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions