Digitalne kompetencije nastavnika (u doba korone)

Digitalne kompetencije nastavnika (u doba korone)

Mesec mart 2020. godine. Svi smo već zaokupljeni dnevnim obavezama i jakom željom da sve poslove završimo što pre i na kratko odahnemo. Niko i ne sluti da će korona virus uskoro zakucati i na naša vrata i potpuno promeniti kako našu svakodnevicu, tako i sistem obrazovanja i dosadašnju nastavničku praksu. 

 

Ubrzo se to i dešava. Preko noći kreću da se menjaju naše dnevne navike, u karanatinu smo, naglo prelazimo u digitalni svet i nastavnici počinju da se suočavaju sa novim izazovima, do sada nikad viđenim. Novo, digitalno okruženje testira spremnost svih nastavnika za upotrebu tehnologija i njihovu do tada stečenu digitalnu pismenost.  

 

Zoom, Skype, Viber, Google ClassroomEdmodo... šta koristite i kako? Od čega krenuti? U moru smernica koje su ubrzo preplavile društvene mreže i pristizale na mejlove, trebalo je izabrati adekvatne obrazovne platforme i aplikacije i sve to uskladiti sa svojim predmetima i grupama učenika.  

 

 

 

Jedan broj nastavnika je već godinama radio na sticanju digitalnih veština i pismenosti, stoga je ove promene spremnije dočekao. S druge strane, neki nastavnici prilično nespremno su ušli u digitalni svet i njihov posao je bez premca postao teži i haotičniji.  

 

Naime, iako se već godinama govori o značaju upotrebe tehnologije u svim sferama, te i u obrazovanju, stiče se utisak da je ozbiljno usavršavanje nastavnika u ovoj oblasti preko potrebno u ovom periodu. U prilog tome, u Srbiji je još 2017. godine izrađen Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba, koji je dve godine kasnije izmenjen u određenim segmentima i koji pruža određene smernice o digitalnim znanjima i sposobnostima nastavnika.  

 

Stoga, postavlja se pitanje šta se zapravo podrazumeva pod digitalnim kompetencijama nastavnika? 

 

 

Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba iz 2017. godine objašnjava ovu vrstu kompetencija na osnovu sedam kategorija.  

 

Dakle, digitalno pismeni nastavnici:  

 

  1. sposobni su da pretražuju, pristupaju i upravljaju informacijama kao i da zauzmu kritički stav prema informacijama, procene njihovu tačnost i pouzdanost.  

  1. pronalaze, selektuju, preuzimaju digitalne materijale, upoznaju se sa korisnim sajtovima, blogovima, portalima. Takođe, nastavnici prilagođavaju svoje digitalne materijale za učenje i spremni su da kreiraju sopstvene digitalne sadržaje koristeći tekstove, audio i video zapise. 

  1. imaju sposobnost da upravljaju i dele digitalne sadržaje za nastavu i učenje, znaju da koriste platforme za učenje i da dele resurse sa svojim kolegama koristeći onlajn sisteme.  

  1. koriste alatke za organizovanje aktivnosti na času, upravljanje rada grupe i pojedinaca, kreiraju fleksibilne onlajn sredine za učenje i stvaraju autentično okruženje kako bi se povezali sa stručnjacima izvan učionica.  

  1. znaju da koriste interaktivne bele table, forume, čet, blogove, e-poštu kako bi razmenili informacije i ideje sa učenicima i podstakli ih da budu kreativniji u kreiranju digitalnih sadržaja. 

  

  1. poseduju digitalnu sposobnost da testiraju učenike u onlajn okruženju i koriste digitalne alatke za upravljanje podacima o napretku i izveštavanje učenika. 

  1. pridržavaju se etičkih principa bezbednog korišćenja digitalnih sadržaja. Dakle, nastavnici umeju da čuvaju podatke na različitim uređajima i dobro poznaju pravila koja omogućavaju bezbednost njihovih učenika kada se nalaze u digitalnom okruženju. 

 

Kao što se vidi iz priloženog, posao modernih nastavnika čiji je cilj da se digitalno osposobe i steknu digitalne kompetencije nimalo nije lak. Izazovi i očekivanja su veliki a slobodnog vremena za usavršavanje u doba korone sve manje.   

 

 

Neosporno je da biti digitalno pismen/a zahteva kontinuirano učenje i kvalitetno koncipirane seminare koji će se fokusirati na praksu i aktivnosti koje se mogu odraditi sa učenicima u onlajn okruženju.  

 

Međutim, kakva je situacija u vezi s tim? Postoje li obuke koje mogu pružiti nastavnicima adekvatno usavršavanje u ovom domenu ili se najčešće sve svodi na samostalani rad i istraživanje? 

 

Kakva su vaša iskustva? Kako vi utičete na razvoj sopstvene digitalne pismenosti u doba korone?  

 

Pišite nam jer su vaša iskustva i komentari dragoceni za sve nas! 😊  

 

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Milena Vidosavljević
Milena Vidosavljević Autor

Milena Vidosavljević je dokorand na Filološkom fakultetu u Beogradu i bavi se istraživanjem teme uloge nastavnika stranih jezika u digitalnom okruženju. Od 2011. godine radi honorarno kao prevodilac i profesor španskog i engleskog jezika u školama stranih jezika.Član je Udruženja profesora španskog jezika Srbije, Društva hispanista, Društva mladih lingvista i Društva pedagoga iz Beograda. Usavršava se na seminarima, konferencijama, naučnim skupovima u Srbiji i inostranstvu. Oblasti njenog naučnoistraživačkog rada su: primenjena lingvistika, sociolingvistika, metodika nastave stranih jezika, metodika nastave španskog jezika, analiza diskursa, sefardika, pedagogija, psihologija. Voli nauku, nastavu, stručna usavršavanja, druženja, upoznavanje drugih kultura, putovanja, duge šetnje, ples, prirodu i naravno, - pisanje. J

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions