Hajde da čitamo!

Hajde da čitamo!

 

 

U našoj školi nastava se najvećim delom odvija uživo, a odeljenja su podeljena u grupe. Učenici, polovina odeljenja, sede po jedan u klupi i nose maske. Nema timskih igara, grupnog rada i aktivnosti u paru. Šta sada? Ako se nastava i dalje bude odvijala uživo i na ovakav način, ostaje nam da učimo i dovijamo se u hodu.

 

Obradom tekstova bavimo se gotovo svakodnevno na časovima stranog jezika, a razvijanje veštine čitanja može biti odlična prilika da se uz minimalne resurse postigne maksimalni učinak. U nastavku je nekoliko ideja na ovu temu:

 

1)  Pauzirano čitanje

Nakon što su se učenici već dovoljno upoznali sa određenim tekstom, nastavnik ih zamoli da zatvore udžbenike. Nastavnik čita tekst, a zatim zastane kod određenog dela. Učenici imaju zadatak da nastave tekst, ako ne identično, onda svojim rečima. Nastavnik ponavlja postupak nekoliko puta. Ova aktivnost je naročito pogodna za rad sa učenicima nižih razreda gde su tekstovi kraći i u vidu priče ili stripa.

               

2) Pisanje pitanja

Nastavnik daje učenicima rečenice iz teksta, a oni treba da sastave što veći broj pitanja u vezi sa njima. Ova aktivnost može biti i takmičarskog duha. Učenik koji postavi najviše pitanja za određenu rečenicu dobija poen, a pobednik je učenik sa najviše poena na kraju aktivnosti.

 

3) Čitanje sa greškama

Nastavnik čita tekst menjajući određene činjenice, a učenici imaju zadatak da uoče greške i isprave ih. Potom, učenici pojedinačno čitaju tekst na isti način, sa ,,greškama“, dok ostali učenici ukazuju na netačne činjenice.

 

4) Intervju

Ova aktivnost zahteva rad u paru. Učenici čitaju tekst, ali umesto da ga prepričavaju ili odgovaraju na pitanja, pretvaraju ga u intervju, gde intervjuisani učenik opisuje događaje iz teksta na osnovu pitanja njegovog para.

                         

5) Ključne reči

Nastavnik zapisuje na tabli naslov teksta koji će biti obrađen na času, a učenici imaju zadatak da pogode ključne reči koje će se naći u tekstu.

 

6) Najbliže značenje

Nastavnik čita rečenice koje su po značenju bliske rečenicama u obrađenom tekstu, a učenici treba da pronađu odgovarajuće rečenice u tekstu.

 

7) Prošetaj do biblioteke

Verujem da svaka školska ili barem gradska biblioteka ima naslove na stranom jeziku. Ponekad zaboravimo da ukažemo učenicima na to. Podsetite ih da istraže te dodatne resurse znanja ili pokušajte da, u dogovoru sa školom, povremeno obogatite ponudu knjiga na stranom jeziku u školskoj biblioteci. Ima učenika koji mogu da priušte i sami kupe knjige na stranom jeziku, pa ih možete podsetiti gde to mogu učiniti ili im preporučiti zanimljivo štivo.

 

 

 

 

Postoji još pregršt ideja sa minimalnim resursima pomoću kojih možete razvijati veštinu čitanja kod učenika. Osim predloženih aktivnosti, uvek možete izaći iz okvira udžbenika i odabrati tekst blizak interesovanjima učenika. Ta ideja uvek daje dobre rezultate. Na koji način vi pokušavate da približite učenicima značaj čitanja i povezivanja čitanja sa ostalim jezičkim veštinama?

 

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Marija Jović Stevanović
Marija Jović Stevanović Autor

Marija Jović Stevanović radi kao profesor engleskog jezika u osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Batočini od 2004. Dobitnik je više nagrada za uspešne primere primene tehnologije u nastavi, autor članaka o primeni IKT-a, koautor knjige ,,Crazy Animals And Other Activities for Teaching English to Young Learners", (Aston University and British Council) i urednik nekoliko blogova i sajtova za učenike i nastavnike.

Takođe je dobitnik stipendije Američke ambasade, zahvaljujući kojoj je uspešno završila desetonedeljni kurs Instituta za engleski jezik, Univerziteta u Oregonu na temu primene tehnologije u podučavanju engleskog jezika. Bila je predavač na nekoliko akreditovanih seminara i neformalnih obuka.

U svom radu kombinuje moderne i tradicionalne metode, časove bogate nastavnim sredstvima i časove sa minimalnim resursima i rado eksperimentiše sa korelacijom između različitih predmeta i oblasti. Dosta pažnje posvećuje motivisanju učenika.

Interesuju je celoživotno učenje, tehnologija, filmovi i putovanja, a oslonac su joj porodica, prijatelji i iskreni saradnici.

Arhiva

©2014 - 2021 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions