Raspevano učenje jezika

Raspevano učenje jezika

Nastava sa učenicima mlađih razreda ne može da se zamisli bez pesmica na ciljnom jeziku. Zašto je to tako? Naučna istraživanja pokazuju da pesme pomažu učenicima da bolje razaznaju glasove i olakšavaju pamćenje. Jedan od razloga, koji se često navodi, jeste da se ovo događa zbog toga što se delovi pesama često ponavljaju i ostaju u ušima i nakon časa.

Međutim, stvari postaju drugačije kada naši mali učenici porastu. Gramatika i vokabular se obično uslože i spontano stave u zapećak muziku i pesmu. Pa ipak, ukoliko odlučite da u nekom trenutku svoje časove osvežite nekom pesmom, iskreno se nadam da će ovih nekoliko kratkih smernica olakšati planiranje jedne ovakve nastavne jedinice.

Saveti do kojih sam došla tokom pripreme ovog teksta govore nam da bi pre nego što uvedemo neku pesmu bolo dobro pripremiti kratku informaciju o izvođaču kao i o vrsti muzike koju izvodi. Za učenike na višim nivoima predlog je da se ovo uradi u formi domaćeg zadatka tako što će ih profesor zamoliti da oni pripreme gore navedene informacije.

Što se profesora tiče, ukoliko je moguće, trebalo bi pripremiti nekoliko rečenica o samoj pesmi. Broj reči za početnike treba da bude između 50 i 100, dok za naprednije nivoe možemo ići i do 200 reči. Relevantan vokabular kao i važne gramatičke strukture neophodne za lakše razumevanje teme, radnje ili poruke pesme uvode se pre samog slušanja.

    

Posle prvog slušanja, možemo našim učenicima postaviti neka od sledećih pitanja na ciljnom jeziku i tako pokrenuti diskusiju.

  1. Kako se osećate posle slušanja pesme?
  2. Šta mislite, koje emocije su iskazane u pesmi?
  3. Da li je možet uporediti sa nekom pesmom koju ste ranije čuli?
  4. Kako birate muziku koju slušate - na osnovu žanra, pevača ili nečega drugog?

Nakon drugog slušanja dobro bi bilo pripremiti neka pitanja da vidimo da li su učenici razumeli pesmu. Aktivnost koja ne zahteva pripremu od strane profesora a može biti interesantna učenicima kao forma grupnog rada jeste sledeća - učenici jedni drugima pripremaju pitanja vezana za pesmu ili prave kviz tačno ili netačno. 

Sa malim izmenama, pored dobrog uvoda u neke teme za razgovor, kako je opisano u prethodnom pasusu, upotreba pesme na času može poslužiti  kao prilika za bogaćenje vokabulara uvođenjem novih reči ili skretanjem pažnje na upotrebu reči koje već znaju na neki novi način.

Čas počinjemo uvođenjem nekih novih reči i izraza. Tom prilikom vodimo računa da njihov broj ne bude veći od 10 ili 15. Predstavljanje novih reči i izraza možemo uraditi ili tako što damo nove reči i njihove definicije, ili pak uvodimo slike umesto definicija.

Nakon što smo objasnili nov vokabular, dajemo učenicima tekst pesme i zamolimo ih da pretpostave, na osnovu konteksta,  koje reči iz uvodne vežbe idu gde. Preporuka je da se izostavi svaka 7 ili 8 reč. Može se u zagradi dati reč na maternjem jeziku a učenik ima zadatak da napiše njen prevod na ciljnom jeziku.

Nakon popunjavanja na osnovu pretpostavke, sledi slušanje i popunjavanje praznina. Ukoliko ostane vremena, nakon zajedničke provere ispravnosti popunjenog teksta, možemo otvoriti diskusiju o pesmi, prateći predloge koji se nalaze na početku ovog teksta.

Pesmu možemo koristiti i da poboljšamo izgovor naših učenika fokusirajući se na ritam samog jezika i podstičući aktivno slušanje. Dok slušaju, učenici imaju zadatak da označe gde je naglasak. Prilikom drugog slušanja imaju zadatak da tapšu na onom mestu gde su označili naglasak. Treći, završni korak, ogleda se u tome da dok pevaju, tapšu. Interesantna je i jedna napomena na koju sam naišla istražujući ovu temu - dobra ideja je upotrebiti tekst neke rep pesme, zato što se ove pesme uglvnom fokusiraju na ritam a nije ih neophodno pevati, što može znatno olakšati proces učenja stidljivijim učenicima ili dečacima koji mutiraju.

I na kraju, ne treba ni zanemariti veštinu čitanja. Dobra ideja za vežbanje tekstualne kohezije mogla bi biti sledeća - izmešati delove pesme a učenici, otom, imaju zadatak da je slože na pravi način, po sećanju.

Da li vi koristite pesme u nastavi i kako?

 

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Bojana Antić
Bojana Antić Autor

Rođena je u Beogradu, u kome danas živi i radi. Diplomirala je španski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a potom završila i master studije iz Metodike nastave španskog kao stranog jezika. Engleski jezik nastavila je da usavršava nakon fakulteta i stekla zvanje sudskog tumača za engleski jezik. Aktivno je u nastavi stranog jezika već više od deset godina. Imala je prilike da radi sa svim starosnim grupama, kako u državnim tako i u privatnim školama. Njen trenutni fokus je na nastavi preko interneta, tako da sada poseduje već zavidno iskustvo na ovom polju. Pored sagledavanja jezika kao profesor, sagledava jezik i iz perspektive učenika - govori grčki i nemački - što umnogome olakšava sprovođenje nastave. U slobodno vreme čita, putuje i druži se sa prijateljima i porodicom.

 

Arhiva

©2014 - 2022 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions