Udžbenik vs. Nastavni plan i program

Udžbenik vs. Nastavni plan i program

Marini Kopilović, profesorki engleskog jezika u OŠ „Stevan Sremac” u Beogradu, nije jasno zašto neke njene kolege stavljaju znak jednakosti između udžbenika i Nastavnog plana i programa. U ovom tekstu sa vama deli neka svoja zapažanja i stavove i poziva vas da ih prokomentarišete.

Dugo sam razmišljala da li uopšte da načinjem ovu temu i da li ima svrhe pokretati ovo pitanje. Odlučila sam da to ipak učinim jer zapravo, pišem o postupku, o pojavi sa kojom se nikako ne slažem. Kako biste razumeli šta me je naljutilo i nateralo da se oglasim, ukratko ću vam opisati jedno svoje iskustvo, iako ih ima više.

Prošle školske godine, prijateljica me je zamolila da pomognem njenoj devojčici (u pitanju je dete koje bilo sedmi razred) oko nečega što ne razume, a hoće da popravi ocenu koju je dobila na pismenom zadatku. Dete vredno, pametno, odgovorno…

Prosto sam se začudila što popravlja ocenu. Roditelji fini, kulturni i realni ljudi, poštuju nastavnike. Nisu od onih koji nas ne vole i koji nam ne veruju. Donela je svesku, ja je otvorim i ne verujem onome što vidim – Indirektni govor - pitanja. U sedmom razredu! Oćutim. Ništa joj ne kažem. Odem na sajt ZUOV-a kako bih proverila da mi slučajno nešto nije promaklo i da se to možda ipak radi u sedmom razredu. Ne! Ne radi se. Objasnim ja devojčici to, za taj uzrast, „čudo” od gramatike. Išlo je traljavo, ali na kraju nekako isplivasmo. Popravila je ocenu, ali to je bio rad jedan na jedan.

 

U međuvremenu, s obzirom na to da sam znala nastavnicu koja joj predaje engleski jezik, rešila sam da sa njom stupim u kontakt preko društvenih mreža i da joj pošaljem poruku, dobronamernu, razume se. Izvinim se unapred i objasnim kako želim nešto da joj sugerišem, s obzirom da može imati problema u slučaju da se neko žali jer Nastavni plan i program za engleski jezik za sedmi razred ne predviđaju obradu gorepomenute gramatičke strukture i ne bi smela da se obrađuje, a još manje da se ocenjuje. Nažalost, odgovor koji sam dobila bio je vrlo ljutit i oštar. Između ostalog, rečeno mi je da nastavnik može pismeno ili usmeno da proverava sve što se radi na času i što je u udžbeniku.

Složim se ja sa tim da svako ima pravo da sâm odluči šta će i kako da radi pod uslovom da ima jake argumente, ali da bi ipak trebalo da se držimo pravilnika i propisa, kao i da znamo da udžbenik nije isto što i Nastavni plan i program. Iznela sam stav da nije nikakav problem da se neke strane u njemu jednostavno preskoče. S obzirom na to da je bio sam kraj školske godine, bila sam gotovo sigurna da to nikako ne bi remetilo dalju realizaciju nastavnih sadržaja i da je umesto toga moglo da se radi nešto drugo, možda korisnije – obnavljanje, uvežbavanje ili nešto sasvim treće. Na kraju sam odustala od dalje komunikacije, ali misao o tome me nikako ne napušta. Nadam se da ta osoba nije imala nikakav problem i da se niko nije žalio.

S druge strane, imam i ja izvesnu dozu proizvoljnosti kada planiram nastavu i časove. Umem da odložim obradu nekih nastavnih sadržaja za koje procenim da su teški i da ih uradim kasnije – npr. Present Perfect godinama ne radim pre šestog razreda, iako je predviđeno da se radi i u četvrtom i u petom razredu. Deca to jednostavno ne razumeju i zašto bih ih mučila kada za to ima vremena. Jednostavno ga preskočim. Premostim do naredne teme nekim drugim aktivnostima i sadržajima i lepo nastavim dalje.

Možete mi sada reći da imam dvostruke aršine – ni ja se ne držim strogo Nastavnog plana i programa, a tamo nekom zameram slično. Nekako mi se, iz možda subjektivnih razloga, čini da je ovo moje manje štetno, a imam i jake argumente – neke gramatičke partije jednostavno ne odgovaraju uzrasnim sposobnostima učenika. U planu to uredno napomenem i obrazložim svoju odluku.

Na samom kraju, evo nekoliko pitanja za razmišljanje:

Kako vi planirate nastavu? Da li se slepo držite udžbenika, bez obzira na Nastavni plan i program, odnosno da li ga radite od korice do korice? Da li sebi dajete slobodu da budete selektivni? Da li ste razmišljali o tome da to što je višak u nekom udžbeniku možda uradite sa naprednom decom na dodatnoj nastavi? Da li planom obuhvatate nastavne sadržaje koji su propisani, a udžbenik ih ne nudi?

Komentari (ostavite komentar)

Jasmina Leleković 18.10.2017. 18:33

Marina, ova tema je večita dilema, mislim da nema savršenog udžbenika, ali mi se čini da je i Nastavni program previše ambiciozan, tako da se nekad osećam kao hodač po tankoj žici, balansirajući između mogućnosti učenika i zahtevima...

Gordana Popović 18.10.2017. 22:55

Slično razmišljamo i radimo. Nisu mi Sveto pismo ni Nastavni plan i program niti udžbenik. Prilagođavam planove i zahteve odeljenju i učenicima. Zbog njih sam tu. To, naravno, ne znači da ne pokušavam da izvučem maksimum iz njih.

Jelena Kokotović 27.10.2017. 20:00

Nažalost većina kolega, a naročito oni mlađi, ne znaju da se nastavni plan i program ne realizuje po udžbeniku, već po onome što piše u službenom glasniku. Udžbenik je samo pomoćno sredstvo. Sigurno da situacija u odeljenju zahteva prilagođavanje.

Ostavi komentar

Email je obavezno polje.
Unesite Vaš komentar ovde...
Poruka je obavezno polje.
Marina Kopilović
Marina Kopilović Autor

Marina Kopilović je profesor engleskog jezika i književnosti koja živi i radi u Beogradu. I pored gotovo tridesetogodišnjeg iskustva u radu sa decom različitih uzrasta, ne prestaje da eksperimentiše i isprobava nove metode i tehnike rada, a sa podjednakim entuzijazmom učestvuje na seminarima i stručnim skupovima i kao predavač, i kao slušalac.  Održala je brojne radionice i seminare za profesore engleskog jezika, ali i za profesore drugih predmeta u osnovnoj školi. Njena trenutna interesovanja usmerena su na primenu obrazovne drame u nastavi i razvijanju mehanizama praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika. Kao koautor dramskog projekta „Razvijanje kritičkog mišljenja kroz proces dramu”, dobitnik je treće nagrade na konkursu Kreativna škola 2013/2014.

©2014 - 2020 Data DIDAKTA by LABNET e-Commerce solutions