Ekonomija 08.01.2019.

Učenje kroz pitanja - Monetarna ekonomija i bankarstvo III

Učenje kroz pitanja - Monetarna ekonomija i bankarstvo III

Uobičajeno je da naši učenici odgovaraju na pitanja, koja su nastavnici sastavili. Hajde da probamo drugačije...

Čas predviđen za utvrđivanje nastavne oblasti koju ste poslednju realizovali, možete organizovati na sledeći način. 

U uvodom delu časa, učenicima dajte zadatak i intrukcije za rad. Zadatak i šablon možete napisati na tabli ili na radni list koji ćete podeliti učenicima. Učenici rade individualno.

Zadatak: Sastavi šest pitanja (bez odgovora), u vezi sa nastavnom temom, korišćenjem sledećeg šablona.

1. Definiši pojam....

2. Navedi .... : _______________, ________________, _________________

3. Zaokruži tačan odgovor u vezi sa... :

  • ??????
  • ??????
  • ??????

(ponuditi bar tri opcije, odnosno jednu više u odnosu na tačne odgovore)

4. Dopuni rečenicu: ???????? ??????? ________________ ???? ??????

(prazan prostor, odnosno linija na koju je potrebno upisati pojam koji nedostaje, može biti na bilo kojem mestu u rečenici, na početku, kraju ili u sredini.)

5. Poveži pojmove u vezi sa....

   ?????????              ????????

   ?????????              ????????

   ?????????              ????????

(definisati bar tri para)

6. Zaokruži pored svake tvrdnje T ili N (tačno ili netačno)

   ?????????????????????????????????? T/N

   ?????????????????????????????????? T/N

   ?????????????????????????????????? T/N

(sastavi bar tri tvrdnje)

U glavnom delu časa učenici individualno kreiraju pitanja, prema zadatoj šemi, koristeći udžbenik, odnosno zadatu temu.

U završnom delu časa nastavnik kupi sastavljena pitanja, deli nasumično drugim učenicima i zatim učenici odgovaraju na pitanja (koja je neko drugi sastavio).

Poruka je obavezno polje.