Nemački 03.10.2014.

Didaktičko metodička priprema časa

Didaktičko metodička priprema časa

Obrada zavisne rečenice sa veznikom "dass"

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.
Poruka je obavezno polje.