Ekonomija 25.01.2016.

Računovodstvo - pogrešno popunjena dokumentacija

Računovodstvo - pogrešno popunjena dokumentacija

Ukoliko ste obradili nastavnu temu „Poslovne promene i knjigovodstvena dokumentacija“ (Računovodstvo za 1. razred) predlog za realizaciju nastave na nekom dvočasu vežbi je da primenite metodu pogrešno popunjene knjigovodstvene dokumentacije. Primena metode pogrešno popunjenih dokumenata, predstavlja primenu znanja koje su učenici stekli na časovima teorije iz računovodstva.

Nastavnik je prethodno pripremio odgovarajuća knjigovodstvena dokumenta i namerno ih pogrešno popunio, praveći, pritom, računske, suštinske, formalne i druge greške (na primer: faktura na kojoj nema podataka o ceni, vrednosti, kao ni potpisa ovlašćenog lica, trebovanje koje je popunjeno običnom olovkom, prijemnica na kojoj su cifre prepravljane i korigovane na nedozvoljen način, izvod banke sa pogrešno napisanim novčanim iznosima i na kojem saldo na kraju dana nije računski tačan, priznanica na kojoj nije unet opis poslovne promene, knjigovodstveno koleno, a nedostaje i slovima napisan iznos i slično). Nastavnik deli učenike u grupe i svakoj grupi daje po jedan pogrešno popunjen dokument. Učenici imaju zadatak da analiziraju dokument sa aspekta verodostojnosti, urednosti i ispravnosti i da zapišu svoja zapažanja. Dokumentacija kruži tako da svaka grupa dobije na analizu svaki dokument. Na kraju, predstavnici grupa usmeno prezentuju zapisana zapažanja i ističu greške i nepravilnosti koje su uočili na dokumentaciji. 

Autor: Jasmina Božić, nastavnik u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu

Poruka je obavezno polje.