Ekonomija 18.02.2016.

Tehnika „činkvina“ u nastavi predmeta Računovodstvo za 1. razred

Tehnika „činkvina“ u nastavi predmeta Računovodstvo za 1. razred

Za utvrđivanje nastavne teme „Inventarisanje“, možete upotrebiti tehniku pod nazivom „činkvina“. Primena ove tehnike je odličan način da proverite znanje učenika, a da pritom podstaknete i njihovu kreativnost.

Evo prilike za kreativnost i na časovima računovodstva. Drugo polugodište možete započeti obnavljanjem nastavne teme "Inventarisanje" na sledeći način.

Nastavnik deli učenike u parove. Objašnjava da je činkvina pesma koja se sastoji od pet stihova i naglašava da je od izuzetne važnosti da se prilikom pisanja činkvine poštuju određena pravila. Uputstva, odnosno pravila za pisanje činkvine (pesme od pet stihova) ispisuje na tabli:

  • Prvi red pesme je opis teme u jednoj reči (najčešće imenica).
  • Drugi red pesme je opis teme u dve reči (dva prideva).
  • Treći red pesme sadrži tri reči koje opisuju radnju (najčešće tri glagolske imenice).
  • Četvrti red pesme je fraza od četiri reči koje izražavaju osećanja u vezi sa temom.
  • Peti red je sinonim u jednoj reči kojom se sažima suština teme.

Nastavnik naglašava da pesma ne mora da se rimuje, da učenici treba da ispolje kreativnost, slobodu izražavanja i duhovitost i zadaje temu (na primer "Inventarisanje"). Vreme za sastavljanje pesme je 15 minuta.

Primer činkvine na temu „Inventarisanje“:

Inventarisanje

Mukotrpno, složeno

Brojanje, merenje, zapisivanje,

Osećam se strašno umorno

Popisivanje

Na kraju, predstavnik svakog para čita svoju činkvinu. Nastavnik podstiče diskusiju i komentare. Primena ove tehnike je u praksi pokazala veoma interesantne časove sa kojih učenici odlaze sa osmehom. S druge strane, ova tehnika je zahtevna jer podrazumeva usvojena znanja, dok se kreativnost oslanja na ta znanja.

Autor: Jasmina Božić, nastavnik u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu

Poruka je obavezno polje.