Nemački 20.01.2015.

Raspored časova

Raspored časova

Didaktičko metodička priprema časa br. 35 za učenike petog razreda.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj časa: učenik treba da nauči kako se zovu školski predmeti i da pročita svoj raspored časova.

Obrazovni zadaci: usvajanje naziva školskih predmeta i raspored časova

Nastavne metode: dijaloška/ monološka/ auditivna/ tekstualna

 

 

Poruka je obavezno polje.