Nemački 16.03.2015.

Zavisne rečenice sa veznikom "weil"

Zavisne rečenice sa veznikom "weil"

Radni listovi sa vežbama za utvrđivanje ili proveravanje usvojenog znanja.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni listovi sadrže dve vrste zadataka za vežbanje, utvrđivanje ili proveravanje postignuća učenika.

U prvoj grupi zadataka ponuđene su po dve glavne rečenice, koje treba povezati veznikom "weil"  i napisati kao zavisnu rečenicu.

U drugoj grupi su ponuđene rečenice  sa nepravilnim rasporedom reči, koje treba pravilno složiti.

Radni listovi su preuzeti sa adrese:

www.graf-gutfreund.at

Poruka je obavezno polje.