Nemački 26.03.2015.

Preterit- prošlo vreme

Preterit- prošlo vreme

Didaktičko metodička priprema časa br. 50 za šesti razred " Präteritum von sein und haben"

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Nastavna jedinica: prošlo vreme od gagola " sein i haben"

Obrazovni cilj:  usvajanje prošlog vremena glagola " bili i imati"

Oblici rada: frontalni, grupni, u paru

Metode: auditivna, tekstualna, dijaloško-monološka

Poruka je obavezno polje.