Nemački 10.04.2015.

Formiranje rečenica

Formiranje rečenica

Formiranje rečenica od zadatih rečeničnih delova

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni listovi su namenjeni vežbanju i utvrđivanju pravilne rečenične konstrukcije i sadrže dve vrste vežbi.

Prvi radni list se popunjava tako što se ponuđene reči dovode u pravilan raspored u rečenici.

Drugi radni list je tabelarno prikazan, kroz upitne reči:

-ko? ;  kuda/ gde? ;  šta? ;  kad? ; na koji način?

Učenici treba da budu kreativni i smisle rečenice na osnovu ponuđenih reči iz tabele.

Poruka je obavezno polje.