Nemački 04.07.2015.

Pronađi razlike

Pronađi razlike

Igrica "Pronađi razlike"

Oblici rada: rad u grupama

Cilj  igrice:- utvrđivanje naziva delova nameštaja;

                   - ponavljanje prezenta, perfekta, preterita;

                  - predlozi sa dativom i akuzativom;

                  - komparacija prideva

Materijal: slika jedne sobe sa "dva lica"

Opis igre:

Odeljenje podeliti u nekoliko grupa. Svaka grupa dobija po dva primerka slike sobe. Zadatak :  uporediti i naći razlike između dve slike. Svaka grupa zapisuje svoje rezultate i na kraju se u plenumu čitaju rezultati. Pobednik je grupa koja je uočila i opisala najviše razlika. Jedan učenik vodi evidenciju na tabli.

Za preuzimanje

Preuzmite: 99,7 KB
Poruka je obavezno polje.