Nemački 18.07.2015.

Uzročni veznici

Uzročni veznici

U prilogu su radni listovi za uvežbavanje upotrebe uzročnih veznika ili proveru postignuća učenika u sastavljanju zavisnih rečenica sa uzročnim veznicima.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Vežbe odgovaraju učenicima uzrasne dobi od 7.-8. razreda. Mogu se koristiti na času kao dopunski materijal za uvežbavanje pisanja uzročnih rečenica ili kao provera  savladanosti  uzročnih veznika.

Vežbe sadrže dve vrste zadataka:

1.deo : povezati dve rečenice veznikom "weil"

2. deo: povezati rečenice pomoću zadatog veznika u zagradi.

 

izvor: http://www.stk-darmstadt.de/goettmann/edaf/kausal1.htm

 

Poruka je obavezno polje.