Nemački 13.08.2015.

Vežbe konverzacije

Vežbe konverzacije

Povezivanje teorije i prakse. Primena usvojenog vokabulara u svakodnevnoj situaciji.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sadrži elemente za igricu konverzacije.

Tema je:  1.   "Koliko košta npr. paradajz?" / singular/

Jedan učenik postavlja pitanje, drugi odgovara.

                  2. "Koliko koštaju dva paradajza?"   /plural/

Cilj: Uvežbavanje i podsticanje na samostalno i slobodno postavljanje pitanja i davanje odgovora. Utvrđivanje plurala imenica.

Metoda rada: igrovna, dijaloška

Oblik rada: u paru

Nastavna sredstva: fleš kartice ili poster ili listići

Izvor :   

Poruka je obavezno polje.