Nemački 19.12.2015.

Vežbe za pismeni zadatak

Vežbe za pismeni zadatak

Radni listovi sadrže tematske vežbe za sistematizovanje gramatičke građe i pripremu za pismeni zadatak

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Didaktički cilj: sistematizacija gradiva

Metode rada: pisani rad

Oblik rada: individualni rad

Sadržaj radnih listova:  određivanje subjekta i predikata,  određivanje upitnih reči po padežima, određivanje objekta i  priloških odredbi.

Poruka je obavezno polje.