Nemački 05.02.2016.

Dopuni odgovarajući veznik

Dopuni odgovarajući veznik

Radni list je namenjen vežbanju i utvrđivanju pravilnog izbora veznika u zavisnim rečenicama.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Prvi deo radnog lista sadrži samo glavnu rečenicu,  a zadatk učenika je da upotrebi jedan od veznika i samostalno osmisli zavisnu rečenicu.

U drugom delu radnog lista takođe je potrebno odrediti veznik koji odgovara datoj zavisnoj rečenici.

Izvor:

 

Poruka je obavezno polje.