Ekonomija 22.02.2016.

Kalendar takmičenja i smotri za srednje škole za 2015/2016.

Kalendar takmičenja i smotri za srednje škole za 2015/2016.

Utvrđeni su termini takmičenja i smotri za srednje škole za područje rada Ekonomija, pravo i administracija za školsku 2015/2016. godinu.

U prilogu je izvod iz Kalendra takmičenja i smotri za srednje škole za školsku 2015/2016. godinu za navedeno područje rada.

Poruka je obavezno polje.