Nemački 13.04.2016.

Zavisne rečenice

Zavisne rečenice

Radni list sadrži primere za vežbanje zavisnih rečenica sa veznicima: 1/ dass, wenn, ob, als i weil i 2/ primere sa veznicima trotzdem- deshalb- obwohl trotzdem- deshalb- weil – obwohl

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Cilj : uvežbavanje pravilne upotrebe odgovarajućih veznika u zavisnim rečenicama.

Nivo znanja: Vezbe su pogodne za nivo A2 ( VII-VIII razred)

Radni list se moze koristiti i kao test za proveru postignuća učenika.

Poruka je obavezno polje.