Ekonomija 07.05.2016.

Pronađi pitanja na odgovore

Pronađi pitanja na odgovore

Za realizaciju ili utvrđivanje teorijskih sadržaja ekonomske grupe predmeta može se koristiti metoda Pronađi pitanja na odgovore.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Za prikaz metode iskorišćen je sadržaj predmeta Monetarna ekonomija i bankarstvo za IV razred. Ponuđeni odgovori preuzeti su iz sažetka koji se nalazi na kraju svake nastavne celine ovog udžbenika.

U prilogu je radni list.

Poruka je obavezno polje.