Nemački 29.06.2016.

Biološke i psihološke osnove učenja

Biološke i psihološke osnove učenja

Metodika učenja i podučavanja u nastavi nemačkog jezika

Šta čini dobru osnovu za uspešno učenje? Koji su biološki i psihološki preduslovi potrebni da bi se postigli rezultati i ostvarili ciljevi učenja?

Na ova i druga pitanja odgovori se mogu pronaći u stučnom izlaganju profesora i lingviste Pohl Wolfganga:

 

http://www.pohlw.de/lernen/kurs/lern-02.htm

Poruka je obavezno polje.