Nemački 06.12.2016.

Neodređeni član i negacija imenica

Neodređeni član i negacija imenica

Negacija kein/ keine ispred imenica

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Radni list sadrži primere za uvežbavanje negacije kein/keine ispred imenica.

Vokabular je prilagođen za nivo A1, odn. za peti razred osnovne škole.

Poruka je obavezno polje.