Ekonomija 26.12.2016.

Tržišna ravnoteža i tržišna neravnoteža

Tržišna ravnoteža i tržišna neravnoteža

Zadatak možete iskoristiti prlikom realizacije nastavne teme Ponuda i tražnja i funkcionisanje tržišta iz predmeta Principi ekonomije za 1. razred.

U tabeli je prikazan raspored ponude i tražnje pšenice.       
 

Cena po kg

Ponuđena količina u kg

Tražena količina u kg

10

5000

40000

20

10000

30000

30

15000

15000

40

20000

10000

50

30000

5000

           
Na osnovu datog rasporeda ponude i tražnje uradi sledeće zadatke:                  
  • Grafički prikaži tržišnu ravnotežu.
  • Označi tačke tržišne ravnoteže, ravnotežnu cenu i ravnotežnu količinu.
  • Na posebnom grafikonu prikaži i obrazloži situaciju kada je tržišna cena manja od ravnotežne cene (cena je 20 din). 
  • Na posebnom grafikonu prikaži i obrazloži  situaciju kada je tržišna cena veća od ravnotežne cene (cena je 40 din).

Autor: Olivera Anđelković, natavnik u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu

 
Poruka je obavezno polje.