Ekonomija 08.09.2017.

Područja menadžmenta

Područja menadžmenta

Za nastavnike koji predaju Poslovnu ekonomiju u 4. razredu i koji nemaju ideju kako da realizuju prvu nastavnu temu, evo predloga kako to da učine.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Realizujte ovu nastavnu temu u nekoliko koraka:

1. Kratko obnovite sa učenicima osnovne pojmove o menadžmentu.

2. Uputite učenike na tekst u udžbeniku koji se odnosi na ovu nastavnu temu. Potrebno je da pažljivo pročitaju tekst i markiraju ključne pojmove i rečenice.

3. U interakciji sa učenicima nacrtajte šemu Vrste strategija na tabli.

4. Podelite radne listove koje bi učenici trebalo da popunjavaju individualno.

5. Proverite usmeno tačnost odgovora u radnim listovima.

Radni list možete iskoristiti i za utvrđivanje gradiva.

Poruka je obavezno polje.