Ekonomija 10.11.2018.

Datum koji povezuje sve ljude računovodstvene struke

Datum koji povezuje sve ljude računovodstvene struke

Medjunarodni dan računovodja, obeležava se svake godine 10. novembra i predstavlja profesionalni praznik svih računovođa.

Na današnji dan 1494. godine, u Veneciji je objavljena knjiga pod nazivom Summa de Arithmetica, geometrija, Proportioni i Proportionalita (Sve o aritmetici, geometrii, proporciji i proporcionalnosti), koja se smatra početkom modernog računovodstva.

Iako je dvojno knjigovodstva uveliko vođeno, ovaj italijan je je u svom delu, koje predstavlja sveobuhvatnu studiju o svemu do tada poznatom o matematici, dao prvi opis dvostrukog računovodstva sa jasnim i detaljnim objašnjenjima i sa brojnim primerima.

Poruka je obavezno polje.