Ekonomija 01.11.2018.

Planiranje - utvrdjivanje kroz ukrštenicu

Planiranje - utvrdjivanje kroz ukrštenicu

Ukrštenicom ćete, na učenicima poznat način iz enigmatike, omogućiti obnavljanje nekih pojmova u vezi sa nastavnim poglavljem koje se odnosi na planiranje.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Nakan završetka poglavlja koje se odnosi na planiranje, kao prvu aktivnost menadžmenta, sa učenicima možete uraditi ukrštenicu. Ukrštenica se nalazi u okviru radnog lista, datog u prilogu. U okviru radnog materijala, koji je pogodan za individualni rad, nalazi se još jedno vežbanje koje se nadovezuje na ukrštenicu. Rešenja tog dela vežbanja, data su samo kao primer mogućih rešenja.

Poruka je obavezno polje.