731 kataloški broj
Strani jezik
oblast
1 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova

Jezik u funkciji jezika (ENG)

Autor Marina Kopilović i Ivona Ranđelović Koordinator seminara Vera Šćekić, datadidakta@gmail.com, 060/ 30178 39 Realizator seminara Marina Kopilović, Ivona ranđelović
 • Why do my students find reading tasks difficult to manage? What can I do to make my students motivated and enthusiastic about learning English? What can I do about discipline problems?

  Sounds familiar?

  These are just some of the questions that this seminar will address. We will also consider classroom monitoring and assessment techniques and work out the principles of teaching grammar while doing different tasks and activities together. Join us to share your teaching experiences and learn something new!

   

  Opšti ciljevi seminara: Unapređivanje kompetencija nastavnika za primenu metoda i tehnika rada u nastavi engleskog jezika koje doprinose efikasnijem savladavanju jezičkih veština kod učenika i osnaživanje kapaciteta nastavnika za kontinuirano praćenje napredovanja i ocenjivanje.

  Trajanje: jedan dan (8 bodova)

  Broj učesnika: 30

  Više detalja u ZUOV Katalogu.

Marina Kopilović

Marina Kopilović

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Marina Kopilović je profesor engleskog jezika i književnosti koja živi i radi u Beogradu. I pored gotovo tridesetogodišnjeg iskustva u radu sa decom različitih uzrasta, ne prestaje da eksperimentiše i isprobava nove metode i tehnike rada, a sa podjednakim entuzijazmom učestvuje na seminarima i stručnim skupovima i kao predavač, i kao slušalac.  Održala je brojne radionice i seminare za profesore engleskog jezika, ali i za profesore drugih predmeta u osnovnoj školi. Njena trenutna interesovanja usmerena su na primenu obrazovne drame u nastavi i razvijanju mehanizama praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika.

Kao koautor dramskog projekta Razvijanje kritčkog mišljenja kroz proces dramu, dobitnik je treće nagrade na konkursu Kreativna škola 2013/2014.

Ivona Ranđelović

Ivona Ranđelović

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Ivona Ranđelović je diplomirani filolog za engleski jezik i književnost. Po završetku studija na Filozofskom fakultetu u Nišu (2000), počinje sa radom u seoskim školama i zadržava se u OŠ “Vuk Karadžić” u Pečenjevcu (Leskovac). I posle 15 godina rada i dalje podučava sa velikim entuzijazmom i posvećenošću, stalno uvodeći novine, počevši od upotrebe najnovijih informacionih tehnologija u nastavi, do različitih dramskih metoda i tehnika, koje su joj trenutno u fokusu interesovanja (video intervju). Njen cilj je da ne podučava jezik kao sistem, već da strani jezik koristi da svoje učenike obrazuje i kod njih podstiče intelektualni, društveni, fizički, kreativni i emocionalni razvoj. Takođe, kao autor i realizator više akreditovanih seminara, ima za cilj da nastavnike upozna sa metodologijom i strategijama koji su se pokazali veoma uspešnim u radu sa njenim učenicima.

Oni zajedno neprestano ruše predrasude da deca iz seoskih sredina ne mogu biti podjednako uspešna kao njihovi vršnjaci iz većih razvijenih gradova, o čemu svedoče mnogobrojne nagrade koje su osvojili.