Prima za srednje škole

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Prima za srednje škole!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale i resurse za seriju udžbenika Prima, namenjenu srednjim školama!

 

Serija udžbenika Prima namenjena je učenicima gimnazija i srednjih škola koji nemački jezik uče kao drugi strani jezik.  Prima za srednje škole je logičan nastavak serije udžbenika Prima za osnovnu školu, koja učenike prati od samog početka učenja nemačkog jezika u 5. razredu. Udžbenici slede istu proverenu metodologiju i donose mnoštvo zanimljivih sadržaja primerenih uzrastu i interesovanjima učenika u srednjim školama. Prima udžbenici su idealna podrška za pripremu DSD ispita!

NIVOI

 

Prima 5,  nemački jezik za 1. razred srednje škole

Prima 6,  nemački jezik za 2. razred srednje škole i

udžbenik za 8. razred osnovne škole (prvi strani jezik)

Prima 7,  nemački jezik za 3. razred srednje škole

Prima 8,  nemački jezik za 4. razred srednje škole

 

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

  • Sistematična i dosledna obrada gramatike i vokabulara praćena mnoštvom vežbanja
  • Tempo napredovanja prilagođen je realnim mogućnostima učenika.
  • Savremene i zanimljive teme i tekstovi kreirani su tako da zainteresuju i motivišu sve učenike.
  • Radna sveska je integrisana sa udžbenikom, a sastavni deo komplta je i audio CD koji sadrži kompletan audio materijal iz udžbenika i vežbe izgovora.
  • Udžbenici su kreirani specijalno za srpsko tržište i potpuno su usklađeni sa zahtevima Nastavnog plana i programa za srednje škole, kao i sa Zajedničkim evropskim jezičkim okvirom.
  • Na kraju udžbenika nalazi se dvojezični rečnik.
  • Zanimljivi tekstovi pružaju učenicima informacije o načinu života u zemljama nemačkog govornog područja.
  • Serija vodi ka ostvarenju nivoa B1 i namenjena je učenicima kojima je ovo peta godina učenja nemačkog jezika.
  • Ravnomerna zastupljenost svih jezičkih veština.
  • Idealna podrška za pipremu DSD ispita!

Uštedite svoje vreme! Preuzmite gotove godišnje i operativne planove i dnevne pripreme za sve nivoe udžbenika Prima za srednje škole.

 

Prima 5, Planovi ZIP (5MB)

Prima 6, Planovi ZIP (1MB)

Prima 7, Planovi ZIP (5MB)

Prima 8, Planovi ZIP (2MB)

 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika.

Prima 5, Rešenje Ministarstva prosvete

Prima 6, Rešenje Ministarstva prosvete

Prima 7, Rešenje Ministarstva prosvete

Prima 8, Rešenje Ministarstva prosvete