11 kataloški broj
Metodika nastave
oblast
4 prioritet
K2 kompetencije
8 bodova

Uspešno upravljanje odeljenjem

PROKUPLJE, OŠ "Ratko Pavlović Ćićko"
Marina Kopilović

Marina Kopilović

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Marina Kopilović je profesor engleskog jezika i književnosti koja živi i radi u Beogradu. I pored gotovo tridesetogodišnjeg iskustva u radu sa decom različitih uzrasta, ne prestaje da eksperimentiše i isprobava nove metode i tehnike rada, a sa podjednakim entuzijazmom učestvuje na seminarima i stručnim skupovima i kao predavač, i kao slušalac.  Održala je brojne radionice i seminare za profesore engleskog jezika, ali i za profesore drugih predmeta u osnovnoj školi. Njena trenutna interesovanja usmerena su na primenu obrazovne drame u nastavi i razvijanju mehanizama praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika.

Kao koautor dramskog projekta Razvijanje kritčkog mišljenja kroz proces dramu, dobitnik je treće nagrade na konkursu Kreativna škola 2013/2014.

Zoran Perišić

Zoran Perišić

Nastavnik razredne nastave

Zoran Perišić je profesor razredne nastave koji živi i radi u Beogradu. Voli da istražuje, pronalazi različite puteve, načine sticanja znanja i stavljanja istog u funkciju. Podstiče interesovanja učenika za različite teme i dodatno se angažuje u njihovoj realizaciji. Na časovima primenjuje inovativne nastavne tehnike, metode i oblike rada. Vodi računa o tome da struktura časa bude takva da učenici mogu da sarađuju, da razmenjuju znanja i podučavaju  jedni druge. Pri planiranju ima na umu to da interaktivnom nastavom i kooperativnim učenjem doprinosi poštovanju različitosti, uvažavanju tuđih potreba i razvijanju komunikacijskih veština.

Veruje da se najviše nauči na časovima koji su podjednako zanimljivi i nastavniku i učeniku.