Rückwärtsplanung – put od cilja i ishoda do vežbi i zadataka

858 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

Od učionice do pričaonice - kontekstualno usvajanje stranog jezika

868 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

English in Action

857 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

TEAM – Together Everyone Achieves More

859 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara