Sadržaji ekonomske grupe predmeta na drugačiji način

682 kataloški broj
Srednje stručno obrazovanje
oblast
1 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

Jezik u funkciji jezika (ENG)

731 kataloški broj
Strani jezik
oblast
1 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

Praćenje napretka i vrednovanje postignuća učenika u funkciji unapređivanja kvaliteta učenja (NEM)

754 kataloški broj
Strani jezik
oblast
2 prioritet
K2 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

Kooperativno učenje kroz interaktivnu nastavu (ENG)

733 kataloški broj
Strani jezik
oblast
1 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

Od govorne produkcije do komunikacije na ruskom jeziku (RUS)

739 kataloški broj
Strani jezik
oblast
- prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

Motivacija - moguća misija! 2 (Svi strani jezici)

735 kataloški broj
Strani jezik
oblast
1 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara