Rückwärtsplanung – put od cilja i ishoda do vežbi i zadataka

952 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

Od učionice do pričaonice - kontekstualno usvajanje stranog jezika

960 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

English in Action

951 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova
Detalji seminara

Савремени веб алати у настави

730 kataloški broj
Metodika nastave
oblast
1 prioritet
K2 kompetencije
10 bodova
Detalji seminara