951 kataloški broj
Strani jezik
oblast
3 prioritet
K1 kompetencije
8 bodova

English in Action

Autor Marina Kopilović i Ivona Ranđelović Koordinator seminara Маја Милорадовић, maja.miloradovic@datastatus.rs, 060 301 7884 Realizator seminara Marina Kopilović i Ivona Ranđelović
 • Potrebne su vam nove ideje za stvaranje podsticajne radne atmosfere na času engleskog jezika? Želite da steknete nova znanja o metodama i tehnikama rada koje podstiču radoznalost, kritičko mišljenje i kreativnost? Voleli  biste da vidite nastavu engleskog jezika iz nekog drugačijeg ugla?

  Autorke seminara podeliće sa vama svoja pedagoška iskustva i uspehe koje beleže zahvaljujući multisenzornom pristupu i primeni obrazovne drame u nastavi engleskog jezika. Ovim seminarom vas pozivaju na akciju u nadi da će vas motivisati da izađete iz zone komfora i isprobate nešto što daje sjajne rezultate!

   

  Cilj seminara: Unapređivanje kapaciteta nastavnika za stvaranje podsticajne radne atmosfere na času i primenu multisenzornog pristupa i drame u nastavi engleskog jezika za savladavanje jezičkih veština i sticanje odgovarajućih komunikativnih kompetencija.

  Broj učesnika: 30

  Trajanje: 1 dan (8 bodova)

  Više detalja pogledajte u zvaničnom Katalogu programa stručnog usavršavanja

Marina Kopilović

Marina Kopilović

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Marina Kopilović je profesor engleskog jezika i književnosti koja živi i radi u Beogradu. I pored gotovo tridesetogodišnjeg iskustva u radu sa decom različitih uzrasta, ne prestaje da eksperimentiše i isprobava nove metode i tehnike rada, a sa podjednakim entuzijazmom učestvuje na seminarima i stručnim skupovima i kao predavač, i kao slušalac.  Održala je brojne radionice i seminare za profesore engleskog jezika, ali i za profesore drugih predmeta u osnovnoj školi. Njena trenutna interesovanja usmerena su na primenu obrazovne drame u nastavi i razvijanju mehanizama praćenja napredovanja i ocenjivanja učenika.

Kao koautor dramskog projekta Razvijanje kritčkog mišljenja kroz proces dramu, dobitnik je treće nagrade na konkursu Kreativna škola 2013/2014.

Ivona Ranđelović

Ivona Ranđelović

Profesor engleskog jezika i ELT Teacher Trainer

Ivona Ranđelović je diplomirani filolog za engleski jezik i književnost. Po završetku studija na Filozofskom fakultetu u Nišu (2000), počinje sa radom u seoskim školama i zadržava se u OŠ “Vuk Karadžić” u Pečenjevcu (Leskovac). I posle 15 godina rada i dalje podučava sa velikim entuzijazmom i posvećenošću, stalno uvodeći novine, počevši od upotrebe najnovijih informacionih tehnologija u nastavi, do različitih dramskih metoda i tehnika, koje su joj trenutno u fokusu interesovanja (video intervju). Njen cilj je da ne podučava jezik kao sistem, već da strani jezik koristi da svoje učenike obrazuje i kod njih podstiče intelektualni, društveni, fizički, kreativni i emocionalni razvoj. Takođe, kao autor i realizator više akreditovanih seminara, ima za cilj da nastavnike upozna sa metodologijom i strategijama koji su se pokazali veoma uspešnim u radu sa njenim učenicima.

Oni zajedno neprestano ruše predrasude da deca iz seoskih sredina ne mogu biti podjednako uspešna kao njihovi vršnjaci iz većih razvijenih gradova, o čemu svedoče mnogobrojne nagrade koje su osvojili.