Vesti
SVE OBLASTI

VIII KONKURS - Saznali na seminaru i primenili u praksi 2018.

Ideja konkursa koji raspisuje ZUOV je razmena ideja i iskustava stečenih na seminarima, koja su najviše doprinela unapređivanju prakse.

23.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Falsifikovanje novca

Za kraj školske godine, bez obzira koji od ekonomskih predmeta realizujete, učenicima možete ispričati ponešto o falsifikovanju novaca i prikazati im zanimljiv film na ovu temu

22.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Slušanje - čitanje - pisanje - Poslovna ekonomija II

Za sistematizaciju gradiva iz predmeta Poslovna ekonomija za 2. razred možete iskoristiti metodu kojom ćete svakog učenika aktivirati, a koja će im omogućiti da utvrde koji im tip učenja (zapamćivanja) najviše odgovara.

18.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Kula, 16.06.2018. - Sadržaji ekonomske grupe predmeta na drugačiji način

Održan je još jedan seminar za nastavnike ekonomske grupe predmeta, ovoga puta u Ekonomsko trgovinskoj školi u Kuli.

17.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Principi ekonomija II - test

Približava se kraj školske godine i još jedna ocena, svakako može biti dobrodošla pri zaključivanju ocena. Za vrednovanje znanja učenika u vezi sa poslednjim nastavnim temama iz gradiva može se koristiti test.

11.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Predeo sa pitanjima za sistematizaciju gradiva

Za sistematizaciju gradiva na kraju školske godine, može se iskoristiti još jedna metoda kojom ćete aktivirati učenike.

07.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Tržište faktora proizvodnje - sistematizacaija

Izvršite sistematizaciju gradiva, sa učenicima prvog razreda, metodom pronađi pitanja na odgovore. Učenici su navikli da odgovaraju na postavljanja pitanja, a korišćenjem ove metode, stavićete ih u drugačiji položaj.

05.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Mere disperzije / priprema za čas

Priprema za čas je kompletna i odnosi se na treci razred, Planirano je da se kroz radne listove, mere disperzije realizuju primenom staničnog metoda.

01.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Republičko takmičenje iz Računovodstva - test sa rešenjima

Na Republikom takmičenju iz računovodstva, koje je ove godine realizovano 4. i 5. maja u Zaječaru učestvovalo je 25 učenika, a dva učenika su podelila prvo mesto.

28.05.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Marketing - sistematizacija gradiva

Skandi igra u funkciji sistematizacije gradiva, sadrži osnovne pojmove iz marketinga sa kojima su se učenici susreli kroz ovaj predmet.

23.05.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Leksikon osnovnih pojmova

Na kraju gotovo svakog udžbenika nalazi se leksikon. Da li koristite leksikon u realizaciji nastave? Koliko često upućujete učenike da potraže objašnjenje nekog pojma koristeći ovaj alat? Ukoliko do sada niste koristili ovaj resurs, evo nekoliko ideja i za njegovo korišćenje.

21.05.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Ekonomska geografija - Saobraćaj

Za uvod u temu o saobraćaju, kao jednu od uslužnih delatnosti, kratak film o istoriji saobraćaja može motivisati učenike da se zaintersuju za ovu nastavnu jedinicu.

17.05.2018. Detaljnije >>