Vesti
EKONOMIJA

Zagonetka sa slovima

Mnogo Je faktora koji ometaju učenje. Naš zadatak je da osposobimo učenike da prepoznaju ometače i postignu cilj. Ovo je samo jedna od metoda kojom ćemo učenike osposobiti da uče sa razumevanjem i stvoriti podsticajnu atmosferu na času.

19.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Opremljenost kancelarije

Kroz pitanja i odgovore obnovite sa učenicima pojmove u vezi sa opremljenošću kancelarije. Pitanja, čiji odgovori treba da budu kratki i precizni, biće dobra osnova i priprema za test.

17.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Monetarna ekonomija i bankarstvo III - Nastanak i razvoj novca

Budući da učenicima trećeg razreda iz predmeta Monetarna ekonomija i bankarstvo, sledi nastavna jedinica u vezi sa novcem, kratak film o istoriji novca može biti dobar uvod u ovu temu.

13.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Nastanak ekonomske nauke

Približite učenicima prvog razreda, koji se prvi put sreću sa ekonomijom kroz predmet Principi ekonomije, ovaj pojam i uvedite ih u priču o nastanku i razvoju ekonomske nauke, korišćenjem ove jednostavne metode.

10.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Inicijalni test - Poslovna ekonomija za 3. razred

Sprovedite inicijalnu proveru znanja učenika korišćenjem testa, koji učenici mogu da reše za 15 minuta, a zatim da radom u paru isti i pregledaju.

05.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Kancelarijsko poslovanje - inicijalni test

Na početku školske godine, trebalo bi proveriti znaje učenika iz prethodne godine i analizom rezultata zaključiti kakva su znanja kojim učenici raspolažu, a koja su značajna za gradivo koje sledi. Sledeći test možete iskoristiti u ovu svrhu.

04.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Poslovna ekonomija II - inicijalna provera znanja učenika

Za učenike II razreda koji imaju određena predznanja iz Poslovne ekonomije, potrebno je na početku školske godine sprovesti inicijalno testrianje i proveriti njihovo poznavanje sadržaja koji se odnose na I razred. Kratka test pitanja su jedan od načina na koji se to može učiniti.

03.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Inicijalno testiranje iz Statistike - III razred

Prošle godine na portalu je objavljen inicijalni test iz statistike za četvrti razred, a sada za treći.

02.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
SVE OBLASTI

Kalendar rada osnovnih i srednjih škola za školsku 2018/2019. godinu

Nalazite se na pravom mestu, ukoliko vas interesuje kako izgleda kalendar rada pojedinih ili svih škola za školsku 2018/2019. godinu.

01.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
SVE OBLASTI

VIII KONKURS - Saznali na seminaru i primenili u praksi 2018.

Ideja konkursa koji raspisuje ZUOV je razmena ideja i iskustava stečenih na seminarima, koja su najviše doprinela unapređivanju prakse.

23.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Falsifikovanje novca

Za kraj školske godine, bez obzira koji od ekonomskih predmeta realizujete, učenicima možete ispričati ponešto o falsifikovanju novaca i prikazati im zanimljiv film na ovu temu

22.06.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Slušanje - čitanje - pisanje - Poslovna ekonomija II

Za sistematizaciju gradiva iz predmeta Poslovna ekonomija za 2. razred možete iskoristiti metodu kojom ćete svakog učenika aktivirati, a koja će im omogućiti da utvrde koji im tip učenja (zapamćivanja) najviše odgovara.

18.06.2018. Detaljnije >>