Vesti
EKONOMIJA

Kalendar rada srednjih škola za 2019/2020. godinu

Na kraju ove školske godine pogledajmo i kako izgleda kalendar rada za iduću školsku godinu.

20.06.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Monetarna ekonomija i bankarstvo III

Obično se na poslednjem času vrši sistematizacija gradiva i ponavljaju osnovni pojmovi kroz frontalni oblik rada i usmeno izlaganje učenika, odnosno odgovaranje na postavljena pitanja. Ovoga puta napravite promenu...

17.06.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Principi ekonomije 1. razred - test

Kraj je školske godine i vreme je za ocenjivanje. Ukoliko vam je potreban test u vezi sa poslednjom nastavnom temom za učenike 1. razreda, na pravom ste mestu...

13.06.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Statistika zarada

S obzirom na prirodu predmeta Statistika, verovatno ste tokom godine, najviše časova realizovali kroz rešavanje zadataka. Napravite promenu, i pokušajte za kraj školske godine nešto malo drugačije.

12.06.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Sumiranje gradiva - Osnovi ekonomije IV

Za nastavnike koji žele da uobičajeni način sistematizacije gradiva zamene nekim drugačijim, predlažemo korišćenje materijala, kojim će se učenici podsetiti najvažnijih pojmova i istovremeno zabaviti.

10.06.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Prosta linearna korelacija - test

Iskoristite priliku da učenike trećeg razreda testirate, korišćenjem testa na temu Prosta linearna korelacija.

07.06.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Osnovni berzanski pojmovi

Trgovina hartijama od vredosti u novije vreme sve više dobija na značaju. Gotovo da nema punoletnog gradjanina, a koji ne poseduje akcije, kojima se može trgovati na berzi. Koliko vaši učenici znaju o tržištu hartija od vrednosti, metodama koje se koriste, licima koja se bave posredovanjem u trovini hartijama od vrednosti, proverite korišćenjem predloženog materijala.

05.06.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Principi ekonomije II - sistematizacija gradiva

Za učenike i nastavnike koji su realizovali kompletan program i na redu je sistematizacija gradiva, predloženi radni materijal može biti od koristi.

03.06.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Iznenađujuće činjenice iz sveta ekonomije

Da li vas zanima u kojoj zemlji živi najviše siromašnih, ko je uveo socijalnu državu, kakvo je pretežno vlasništvo nad zemljom u Singapuru, ko je razvio protekcionizam, od čega pored bankarstva živi Švajcarska...?

30.05.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Tokovi vrednosti u preduzeću i rezultati poslovanja - test

Iskoristite test koji se odnosi na Tokove vrednosti u preduzeću i rezultate poslovanja i ocenite vaše učenike.

27.05.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Mere disperzije - test iz statistike

Test iz statistike za učenike trećeg razreda koji sadrži odeljak sa pitanjima i odeljak sa zadacima, će dobro doći onima koji planiraju da ocenjuju učenike u vezi sa ovom temom.

21.05.2019. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Poslovna ekonomija III - test

Za nastavnike Poslovne ekonomije III koji testiranjem žele da provere znanje učenika, pripremili smo test sa rešenjima i predlogom skale za bodovanje.

15.05.2019. Detaljnije >>