Vesti
EKONOMIJA

Incotrms - Finansijsko poslovanje

Korišćenjem metode Predeo sa pitanjima, realizujte sa učenicima III razreda nastavnu jedinicu Inkotrms iz predmeta Finansijsko poslovanje. Korišćenjem ove metode kreiraćete podsticajnu atmosferu na času i učenicima dodeliti malo drugačiju ulogu, od one na koju su navikli.

18.10.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Test - Proizvodna funkcija

Za učenike II razreda iz predmeta Poslovna ekonomija pripremili smo test, koji možete realizovati nakon obrade teme Proizvodna funkcija.

15.10.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Jubilarna pedeseta Nobelova nagrada za ekonomiju

Ko je dobitnik jubilarne pedesete Nobelove nagrade u oblati ekonomije? Zašto su baš oni odabrani za ovo prestižno priznanje? Šta će osim zlatne medalje i diplome biti uručeno 10. decembra u Stokholmu nobelovcima u ovoj oblasti?

08.10.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Planske odluke

Za utvrđivanje gradiva o primarnim i sekundarnim planskim odlukama, možete koristiti tehniku, koja će omogućiti da učenici aktiviraju funkcionalna znanja otkrivanjem i otklanjanjem grešaka.

04.10.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Narodna banka u Velikom ratu - video lekcija

Kako je funkcionisala Narodna banka za vreme Velikog rata? Koliko kilometara je prošla tokom ratnog perioda? Gde je sve bila i kada se vratila u Srbiju? Odgovore na ova pitanja potražite u video lekciji koji sledi.

02.10.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Radna snaga - nosilac fizičkih i umnih sposobnosti

Znamo da je je radna snaga jedan od elemenata proizvodnje, da je nosilac umnih i fizičkih sposobnosti, da radnik je vlasnik svoje radne sposobnosti i da njome slobodno raspolaze. Da li je oduvek bilo tako? Ko je sve bio radna snaga? Sa koliko godina se postajalo radnikom?

01.10.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Zagonetka sa slovima

Mnogo Je faktora koji ometaju učenje. Naš zadatak je da osposobimo učenike da prepoznaju ometače i postignu cilj. Ovo je samo jedna od metoda kojom ćemo učenike osposobiti da uče sa razumevanjem i stvoriti podsticajnu atmosferu na času.

19.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Opremljenost kancelarije

Kroz pitanja i odgovore obnovite sa učenicima pojmove u vezi sa opremljenošću kancelarije. Pitanja, čiji odgovori treba da budu kratki i precizni, biće dobra osnova i priprema za test.

17.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Monetarna ekonomija i bankarstvo III - Nastanak i razvoj novca

Budući da učenicima trećeg razreda iz predmeta Monetarna ekonomija i bankarstvo, sledi nastavna jedinica u vezi sa novcem, kratak film o istoriji novca može biti dobar uvod u ovu temu.

13.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Nastanak ekonomske nauke

Približite učenicima prvog razreda, koji se prvi put sreću sa ekonomijom kroz predmet Principi ekonomije, ovaj pojam i uvedite ih u priču o nastanku i razvoju ekonomske nauke, korišćenjem ove jednostavne metode.

10.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Inicijalni test - Poslovna ekonomija za 3. razred

Sprovedite inicijalnu proveru znanja učenika korišćenjem testa, koji učenici mogu da reše za 15 minuta, a zatim da radom u paru isti i pregledaju.

05.09.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Kancelarijsko poslovanje - inicijalni test

Na početku školske godine, trebalo bi proveriti znaje učenika iz prethodne godine i analizom rezultata zaključiti kakva su znanja kojim učenici raspolažu, a koja su značajna za gradivo koje sledi. Sledeći test možete iskoristiti u ovu svrhu.

04.09.2018. Detaljnije >>