Vesti
EKONOMIJA

Ekonomska geografija - Globalni problemi u ishrani

Jedan od važnih problema u ishrani je svakako i bacanje hrane. Otpad od hrane postaje sve veći socijalni, ekonomski i ekološki problem. Saznajte šta možete učiniti po tom pitanju.

19.02.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Srednje vrednosti - test

Srednje vrednosti zauzimaju u statistici značajno mesto i često se primenjuju. Veoma često se koriste i u svakodnevnom životu. Da li su učenici spremni da ih primenjuju?

18.02.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Kratka istorija novca

Kako je nastao novac? Šta je sve korišćeno umesto novca? Gde su nastale prve kovanice, kao najraniji novac? Ko je izmislio papirni novac? Kratak film o istoriji novca, sadrži odgovore na ova i slična pitanja.

17.02.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Pojam i vrste bilansa

Budući da je učenicima prvog razreda iz predmeta Računovodstvo na redu da izučavaju bilans stanja, prezentacija o bilansima i vrstama bilansa uopšte, može poslužiti kao dobar uvod.

15.02.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Značaj informacionih tehnologija u savremenom poslovanju

Ono što je svakako neminovno jeste činjenica da se kroz ceo svet prožimaju IT tehnologije. Gotovo da nema doma, pogona za proizvodnju i preradu, društvene ustanove u kojoj nisu našli svoju primenu.

14.02.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Sistematizacija osnovnih pojmova

Na početku drugog polugodišta, sistematizaciju gradiva možete izvršiti primenom skandi igre.

12.02.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Ključne reči

Evo ideje kako da na početku drugog polugodišta, obnovite sa učenicima ključne reči u vezi sa strategijskim i operativnim mendžmentom i menadžmentom poslovnih područja proizovdnje, marketinga, finasnija i trgovine.

09.02.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Republička takmičenja - Ekonomija

I ove godine biće realizovano niz takmičenja na republičkom nivou za učenike ekonomskih škola. Utvrđeni su datumi i mesta održavanja takmičenja iz pojedinih predmeta.

01.02.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Nudge ili gurkanje

Zašto se ljudi ponašaju iracionalno pri donošenju odluka? Kakve veze ima gurkanje sa najboljim izborom? Da li se gurkanjem mogu postići bolji ekonomski rezultati? Odgovore na ovo i slična pitanja nudi bihevioristička ekonomija, disciplina koja spaja ekonomiju i psihologiju.

28.01.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Instrumenti marketing miksa

Idealna tema za realizaciju sadržaja primenom instrumenata bliskim novim generacijama učenika. Približite ovu temu učenicima, korišćenjem filma sa youtube kanala.

24.01.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Poslovna ekonomija IV - test

Iskoristite predloženi test za proveru znanja učenika iz predmeta Poslovna ekonomija za 4. rezred na temu Trgovinski mendažment.

22.01.2018. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Želite li da postanete milioner - kviz

Želite li da realizujete nastavu na drugačiji način? Učinite to kroz kviz, koji možete iskoristiti za sistematizaciju ili utvrđivanje gradiva. Pitanja je moguće promeniti i prilagoditi različitim predmetima i razredima.

18.01.2018. Detaljnije >>