Vesti
SVE OBLASTI

Noć istraživača 2017

Evropska noć istraživača, događaj posvećen popularizaciji nauke i učenju kroz zabavu, održaće se ove godine 29. septembar od 17 – 22 h.

23.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Upravljanje proizvodnjom

Iskoristite ideju i radni list u nastavku ukoliko počinjete sa realizacijom ove nastavne teme.

14.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
SVE OBLASTI

Izložba „Nauka kroz zabavu“

U Galeriji nauke i tehnike SANU, od 11. do 29. septembra 2017, održaće se izložba „Nauka kroz zabavu“, otvorena za sve posetioce.

12.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Principi ekonomije II - inicijalni test

Ukoliko želite da proverite predznanje učenika 2. razreda iz predmeta Principi ekonomije, incijalni test u prilogu može biti od koristi.

07.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Područja menadžmenta

Za nastavnike koji predaju Poslovnu ekonomiju u 4. razredu i koji nemaju ideju kako da realizuju prvu nastavnu temu, evo predloga kako to da učine.

06.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Statistika IV - inicijalni test

Inicijalne testove početkom školske godine sprovode mnogi profesori, kako bi proverili kakvo je znanje njihovih učenika bez prethodne pripreme i učenja. Obično se ne ocenjuju, ali su vrlo koristan orijentir koji pomaže u daljnjem radu odnosno nastavi.

05.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Inicijalni test - Kancelarijsko poslovanje i korespondencija 2. razred

Proverite usvojenost sadržaja prvog razreda iz predmeta Kancelarijsko poslovanje i korespondencija, korišćenjem inicijalnog testa.

04.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
SVE OBLASTI

Takmičenje u pisanju članaka: Narodi sveta

Vikimedija Srbije u okviru ReFocus projekta Noći istraživača, na Vikipediji na srpskom jeziku organizuje takmičenje u pisanju novih članaka/dopunjavanju postojećih o narodima sveta, oblasti: istorija, kultura, etnologija, jezici.

03.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Poslovna ekonomija IV - inicijalno testiranje

Inicijalno testiranje učenika 4. razreda iz Predmeta poslovna ekonomija, možete realizovati kroz ponudjeni petnaestominutni test.

01.09.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Principi ekonomije II - sistematizacija gradiva pomoću leksikona

Za sistematizaciju gradiva iz Principa ekonomije za II razred, možete koristiti leksikon osnovnih pojmova koji se nalazi na kraju udžbenika. U nastavku je predlog kako to da učinite.

18.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Enigmatika u funkciji učenja Poslovne ekonomije

Sistematizaciju celokupnog gradiva iz Poslovne ekonomije za III razred, možete realizovati koristeći enigmatiku. Evo ideje kako to da učinite...

15.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Ustavno i privredno pravo - sistematizacija gradiva

Ukoliko ste realizovali kompletno gradivo, evo kako se sistematizacija može izvršiti korišćenjem leksikona osnovnih pojmova, koji se nalazi na kraju udžbenika.

13.06.2017. Detaljnije >>