Vesti
EKONOMIJA

Principi ekonomije II - sistematizacija gradiva pomoću leksikona

Za sistematizaciju gradiva iz Principa ekonomije za II razred, možete koristiti leksikon osnovnih pojmova koji se nalazi na kraju udžbenika. U nastavku je predlog kako to da učinite.

18.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Enigmatika u funkciji učenja Poslovne ekonomije

Sistematizaciju celokupnog gradiva iz Poslovne ekonomije za III razred, možete realizovati koristeći enigmatiku. Evo ideje kako to da učinite...

15.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Ustavno i privredno pravo - sistematizacija gradiva

Ukoliko ste realizovali kompletno gradivo, evo kako se sistematizacija može izvršiti korišćenjem leksikona osnovnih pojmova, koji se nalazi na kraju udžbenika.

13.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Evropski monterarni sistem

Za učenike III razreda iz predmeta Poslovne finansije, ali i sve druge koje interesuje ova tema, evo kako njihovi viršnjaci vide Evropski monterarni sistem.

11.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Statistika - analiza podataka

Radni list sa zadatkom namenjen je učenicima trećeg razreda za sistematizaciju gradiva u vezi sa deskriptivnim merama. Zadatak je naprednog nivoa i zahteva primenu, tumačenje, analizu i zaključivanje.

08.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Nosioci aktivnosti upravljanja - sistematizacija gradiva

Materijal u nastavku pogodan je za sistematizaciju nastavne oblasti Nosioci aktivnosti upravljanja iz predmeta Poslovna ekonomija za III razred.

05.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Geopolitički odnosi u svetu i položaj Srbije

Za obradu ove nastavne jedinice iz predmeta Ekonomska geografija u drugom razredu, možete iskoristiti ovu jednostavnu metodu.

03.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Kancelarijsko poslovanje i korespondencija - diktat

Za učenike I razreda koji su ove školske godine ovladali tehnikom slepog kucanja, diktat može biti koristan alat za vežbanje tačnosti i brzine.

01.06.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Pojam, zadaci i poslovi funkcije kontrole - priprema za čas

Ukoliko predajte Poslovnu ekonomiju u II razredu i započinjete novu nastavnu celinu Funkcija kontrole, priprema za čas sa radnim listom u prilogu mogu biti od koristi.

29.05.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Kancelarijsko poslovanje I - test

Za učenike prvog razreda iz predmeta Kancelarijsko poslovanje, pripremili smo test za kratku proveru znanja učenika iz oblasti Tehnika kucanja i oblikovanja tekstova.

25.05.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Osnovi ekonomije IV - sistematizacija gradiva

Iskoristite ideju izloženu u nastavku za sistematizaciju gradiva učenika IV razreda iz predmeta Osnovi ekonomije.

24.05.2017. Detaljnije >>
Vesti
EKONOMIJA

Finansijsko poslovanje III - prezentacija

Pripremili smo prezentaciju za učenike III razreda iz predmeta Finansijsko poslovanje u vezi sa temom Međunarodni monetarni sistem i uloga Međunarodnog monetarnog fonda, koja može biti od koristi prilikom realizacije ove nastavne jedinice.

22.05.2017. Detaljnije >>