Ekonomija 05.06.2019.

Osnovni berzanski pojmovi

Osnovni berzanski pojmovi

Trgovina hartijama od vredosti u novije vreme sve više dobija na značaju. Gotovo da nema punoletnog gradjanina, a koji ne poseduje akcije, kojima se može trgovati na berzi. Koliko vaši učenici znaju o tržištu hartija od vrednosti, metodama koje se koriste, licima koja se bave posredovanjem u trovini hartijama od vrednosti, proverite korišćenjem predloženog materijala.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.
Poruka je obavezno polje.