Informatika i računarstvo

Ako radite kao nastavnik informatike i računarstva u osnovnoj školi, ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije o Data Status udžbenicima i pratećim nastavnim materijalima za informatiku i računarstvo.