Informatika i računarstvo

Udžbenik na klik!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika Informatika i računarstvo izdavačke kuće Data Status!

 

Informatika i računarstvo je nova serija udžbenika nastalih u saradnji izdavačke kuće Data Status i međunardog lidera u oblasti IKT obrazovanja, izdavačke kuće Binary Logic. U potpunosti je usklađena sa novim nastavnim planom i programom, a koncipirana je tako da učenike upoznaje sa ključnim IKT pojmovima koje treba da savladaju u cilju sticanja informatičke pismenosti. Ova izuzetno uzbudljiva serija udžbenika usvaja inovativni pristup u savladavanju IKT veština!

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Udžbenik prati poslednje IKT standarde sa jasno istaknutim ciljevima učenja.
 • Savremeno dizajniran, pregledan. Sadržaji se logički i sistematično nadovezuju jedan na drugi.
 • U udžbeniku i na elektronskom dodatku su prikazani primeri iz lokalizovanih softvera, na srpskom jeziku, sa postepenim uvođenjem termina na engleskom jeziku.
 • Sadržaji su povezani sa gradivom srodnih predmeta 5. razreda i istog predmeta u narednim razredima.
 • Predviđen je rad na različitim platformama, sa različitim alatima.
 • Postupno je objašnjen svaki korak postupka za primere operativnog sistema i softverskih aplikacija.
 • Za programiranje je korišćen programski jezik Skreč koji je učenicima zabavan i interesantan.
 • Koncept algoritama je objašnjen kroz jednostavne primere iz realnog života koji su prilagođeni uzrastu i iskustvu učenika.
 • Rečnik manje poznatih reči i pojmova je istaknut na kraju svake lekcije.
 • Ključne reči i pojmovi objašnjeni su u tekstu i grafički izdvojeni.
 • Sažetak na kraju poglavlja integriše gradivo i ključne pojmove lekcije.
 • Pitanja i zadaci su raznovrsni i prilagođeni uzrastu učenika.
 • U udžbeniku su prikazani najnoviji operativni sistem Windows 10 i deo programa Office 2016. Zbog trenutnog stanja opreme u školama, udžbenik (i elektronski dodatak) će biti dopunjeni dodatnim materijalima u kojima se sadržaji obrađuju na operativnom sistemu Windows 7 i programu Office 2013.

Preuzmite dodatne nastavne materijale za udžbenike Informatika i računarstvo izdavačke kuće Data Status.

Materijali su dostupni samo registrovanim članovima Data Didakta kluba. Da biste ih preuzeli, molimo vas registrujete nalog na portalu Data Didakta.

registracija

 

Nastavni materijali za Informatiku 6:

 

Priručnik sa radnim listovima:

Informatika 6 - Priručnik za nastavnika

Radni listovi uz Priručnik_Modul 1

Radni listovi uz Priručnik_Modul 2

Radni listovi uz Priručnik_Modul 3

 

Planovi:

Informatika 6 - Mikro plan_Srbija (Word.docx)

Informatika 6 - Mikro plan_Vojvodina (Word.docx)

Informatika 6 - Mikro plan_Srbija i Vojvodina (Excel.docx)

Godišnji plan - Srbija

Godišnji plan - Vojvodina

Informatika 6 - Dnevne pripreme časova - Prvo polugodište (WinRAR)

Mesečni plan sa ishodima (za 1. polugodište) - Vojvodina (PDF)

Mesečni plan sa ishodima (za 1. polugodište) - Vojvodina (xlsx)

Mesečni plan sa ishodima (za 1. polugodište) - Srbija (PDF)

Mesečni plan sa ishodima (za 1. polugodište) - Srbija (xlsx)

Dnevne pripreme i mesečni plan (za 2. polugodište) - biće objavljeni do 20. avgusta

 

Nastavni materijali za Informatiku 5:

Informatika 5 - Priručnik za nastavnika (PDF)

Informatika 5 - Mikroplan

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 1 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 2 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 3 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 4 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 5 (Win RAR)

Informatika 5 - Planovi i DNEVNE PRIPREME_1. polugodiste (Win RAR)

Informatika 5 - Planovi i DNEVNE PRIPREME_2. polugodiste (Win RAR)

 

Udžbenik prati i elektronski dodatak (web sajt za učenike) kao i digitalni udžbenik za nastavnika sa video tutorijalima, interaktivnim zadacima za proveru znanja i dodatnim materijalima.

 

Informatika i računarstvo 5 - web sajt za učenike i digitalni udžbenik za nastavnika

 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika!

Informatika i računarstvo 6 - Rešenje o odobrenju

Informatika i računarstvo za 5. razred - elektronski dodatak za učenike!

 

Istoristi korisne video tutorijale da savladaš gradivo na lak i zanimljiv način i interaktivne zadatke kojima ćeš proveriti koliko si naučio(la)!

 

Informatika i računarstvo 5 - elektronski dodatak