Informatika i računarstvo

Udžbenik na klik!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika Informatika i računarstvo izdavačke kuće Data Status!

 

Informatika i računarstvo je nova serija udžbenika nastalih u saradnji izdavačke kuće Data Status i međunarodnog lidera u oblasti IKT obrazovanja, izdavačke kuće Binary Logic. U potpunosti je usklađena sa novim nastavnim planom i programom, a koncipirana je tako da učenike upoznaje sa ključnim IKT pojmovima koje treba da savladaju u cilju sticanja informatičke pismenosti. Ova izuzetno uzbudljiva serija udžbenika usvaja inovativni pristup u savladavanju IKT veština!

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Udžbenik prati poslednje IKT standarde sa jasno istaknutim ciljevima učenja.
 • Savremeno dizajniran, pregledan. Sadržaji se logički i sistematično nadovezuju jedan na drugi.
 • U udžbeniku i na elektronskom dodatku su prikazani primeri iz lokalizovanih softvera, na srpskom jeziku, sa postepenim uvođenjem termina na engleskom jeziku.
 • Sadržaji su povezani sa gradivom srodnih predmeta 5. razreda i istog predmeta u narednim razredima.
 • Predviđen je rad na različitim platformama, sa različitim alatima.
 • Postupno je objašnjen svaki korak postupka za primere operativnog sistema i softverskih aplikacija.
 • Za programiranje je korišćen programski jezik Skreč koji je učenicima zabavan i interesantan.
 • Koncept algoritama je objašnjen kroz jednostavne primere iz realnog života koji su prilagođeni uzrastu i iskustvu učenika.
 • Rečnik manje poznatih reči i pojmova je istaknut na kraju svake lekcije.
 • Ključne reči i pojmovi objašnjeni su u tekstu i grafički izdvojeni.
 • Sažetak na kraju poglavlja integriše gradivo i ključne pojmove lekcije.
 • Pitanja i zadaci su raznovrsni i prilagođeni uzrastu učenika.
 • U udžbeniku su prikazani najnoviji operativni sistem Windows 10 i deo programa Office 2016. Zbog trenutnog stanja opreme u školama, udžbenik (i elektronski dodatak) će biti dopunjeni dodatnim materijalima u kojima se sadržaji obrađuju na operativnom sistemu Windows 7 i programu Office 2013.

Preuzmite dodatne nastavne materijale za udžbenike Informatika i računarstvo izdavačke kuće Data Status.

Materijali su dostupni samo registrovanim članovima Data Didakta kluba. Da biste ih preuzeli, molimo vas registrujete nalog na portalu Data Didakta.

REGISTRACIJA

 

INFORMATIKA 8

 

Planovi i pripreme za Srbiju

Informatika 8: Dnevne pripreme - Srbija (zip)

Informatika 8: Godišnji plan - Srbija (docx)

Informatika 8: MIkroplan - Srbija (docx)

Informatika 8: Operativni plan - Srbija (zip)

 

Planovi i pripreme za Vojvodinu

Informatika 8: Dnevne pripreme - Vojvodina (zip)

Informatika 8: Godišnji plan - Vojvodina (docx)

Informatika 8: Mikroplan - Vojvodina (docx)

Informatika 8: Operativni plan - Vojvodina (zip)

 

Priručnici za nastavnike sa radnim listovima: 

 
 
 

 

INFORMATIKA 7

Globalni planovi i dnevne pripreme

Informatika 7: Globalni planovi i dnevne pripreme po kalendarima za Vojvodinu i Srbiju

 

Priručnik za nastavnika sa radnim listovima

Informatika 7: Priručnik za nastavnika (PDF) sa radnim listovima

Informatika 7 Priručnik za nastavnike

 

INFORMATIKA 6

Globalni planovi i dnevne pripreme

Informatika 6: Globalni planovi i dnevne pripreme po kalendarima za Srbiju i Vojvodinu

 

Priručnik za nastavnika sa radnim listovima

Informatika 6 - Priručnik za nastavnika

Radni listovi uz Priručnik_Modul 1

Radni listovi uz Priručnik_Modul 2

Radni listovi uz Priručnik_Modul 3

 

INFORMATIKA 5 

Globalni planovi i dnevne pripreme

Informatika 5: Globalni planovi i dnevne pripreme po kalendarima za Srbiju i Vojvodinu (WinRAR)

 

Priručnik za nastavnika sa radnim listovima

Informatika 5 - Priručnik za nastavnika (PDF)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 1 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 2 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 3 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 4 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 5 (Win RAR)

 

 

DIGITALNI UDŽBENICI

Digitalnim udžbenicima možete pristupiti na adresi:

www.datastatusudzbenici.rs

 

Udžbenik Informatika 5 prati i elektronski dodatak koji sadrži video tutorijale i interaktivne zadatke za proveru znanja. Pristup dodatku je slobodan.

Informatika i računarstvo 5 - elektronski dodatak

 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika!

Informatika i računarstvo 5 - Rešenje o odobrenju

Informatika i računarstvo 6 - Rešenje o odobrenju

Informatika i računarstvo 7 - Rešenje o odobrenju

Informatika i računarstvo 8 - Rešenje o odobrenju