Informatika i računarstvo

Udžbenik na klik!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika Informatika i računarstvo izdavačke kuće Data Status!

 

Informatika i računarstvo je nova serija udžbenika nastalih u saradnji izdavačke kuće Data Status i međunarodnog lidera u oblasti IKT obrazovanja, izdavačke kuće Binary Logic. U potpunosti je usklađena sa novim nastavnim planom i programom, a koncipirana je tako da učenike upoznaje sa ključnim IKT pojmovima koje treba da savladaju u cilju sticanja informatičke pismenosti. Ova izuzetno uzbudljiva serija udžbenika usvaja inovativni pristup u savladavanju IKT veština!

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Udžbenik prati poslednje IKT standarde sa jasno istaknutim ciljevima učenja.
 • Savremeno dizajniran, pregledan. Sadržaji se logički i sistematično nadovezuju jedan na drugi.
 • U udžbeniku i na elektronskom dodatku su prikazani primeri iz lokalizovanih softvera, na srpskom jeziku, sa postepenim uvođenjem termina na engleskom jeziku.
 • Sadržaji su povezani sa gradivom srodnih predmeta 5. razreda i istog predmeta u narednim razredima.
 • Predviđen je rad na različitim platformama, sa različitim alatima.
 • Postupno je objašnjen svaki korak postupka za primere operativnog sistema i softverskih aplikacija.
 • Za programiranje je korišćen programski jezik Skreč koji je učenicima zabavan i interesantan.
 • Koncept algoritama je objašnjen kroz jednostavne primere iz realnog života koji su prilagođeni uzrastu i iskustvu učenika.
 • Rečnik manje poznatih reči i pojmova je istaknut na kraju svake lekcije.
 • Ključne reči i pojmovi objašnjeni su u tekstu i grafički izdvojeni.
 • Sažetak na kraju poglavlja integriše gradivo i ključne pojmove lekcije.
 • Pitanja i zadaci su raznovrsni i prilagođeni uzrastu učenika.
 • U udžbeniku su prikazani najnoviji operativni sistem Windows 10 i deo programa Office 2016. Zbog trenutnog stanja opreme u školama, udžbenik (i elektronski dodatak) će biti dopunjeni dodatnim materijalima u kojima se sadržaji obrađuju na operativnom sistemu Windows 7 i programu Office 2013.

Preuzmite dodatne nastavne materijale za udžbenike Informatika i računarstvo izdavačke kuće Data Status.

Materijali su dostupni samo registrovanim članovima Data Didakta kluba. Da biste ih preuzeli, molimo vas registrujete nalog na portalu Data Didakta.

registracija

 

INFORMATIKA 6:

 

Priručnik za nastavnika sa radnim listovima

Informatika 6 - Priručnik za nastavnika

Radni listovi uz Priručnik_Modul 1

Radni listovi uz Priručnik_Modul 2

Radni listovi uz Priručnik_Modul 3

 

Globalni planovi i dnevne pripreme - kalendar Vojvodina

Informatika 6 - Mikro plan_Vojvodina (Word.docx)

Godišnji plan - Vojvodina (Word.docx)

Mesečni plan sa ishodima (cela šk.god) - Vojvodina (PDF)

Mesečni plan sa ishodima (cela.šk.god) - Vojvodina (xlsx)

Dnevne pripreme - 1. polugodište - Vojvodina (WinRAR)

Dnevne pripreme - 2. polugodište - Vojvodina (WinRAR)

 

Globalni planovi i dnevne pripreme - kalendar Srbija

Mikro plan_Srbija (Word.docx)

Godišnji plan - Srbija (Word.docx)

Mesečni plan sa ishodima (cela šk. god) - Srbija (PDF)

Mesečni plan sa ishodima (cela šk.god) - Srbija (xlsx)

Dnevne pripreme - 1. polugodište - Srbija (WinRAR)

Dnevne pripreme - 2. polugodište - Srbija (WinRAR)

 

Informatika 6 - MIKROPLAN_Srbija i Vojvodina (xlsx)

 

 

INFORMATIKA 5 - Nastavni materijali

Informatika 5 - Priručnik za nastavnika (PDF)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 1 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 2 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 3 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 4 (Win RAR)

Informatika 5 - Radni listovi uz priručnik_Moduli 5 (Win RAR)

 

Globalni planovi i dnevne pripreme za Informatiku 5_po kalendaru za Vojvodinu

WinRAR folder preuzmite OVDE

   Folder sadrži:

   - Mikro plan

   - Godišnjni plan (po novom sistemu planiranja)

   - Operativni (mesečni) plan sa ishodima

   - Dnevne pripreme za ukupan fond časova

 

Globalni planovi i dnevne pripreme za Informatiku 5_po kalendaru za Srbiju

WinRAR folder preuzmite OVDE

   Folder sadrži:

   - Mikro plan

   - Godišnjni plan (po novom sistemu planiranja)

   - Operativni (mesečni) plan sa ishodima

   - Dnevne pripreme za ukupan fond časova

 

DIGITALNI UDŽBENICI

Digitalnim udžbenicima možete pristupiti na adresi:

www.datastatusudzbenici.rs

Ukoliko ga još niste dobili, kod za pristup možete zatražiti putem emaila info@datastatus.rs

 

Udžbenik Informatika 5 prati i elektronski dodatak koji sadrži video tutorijale i interaktivne zadatke za proveru znanja. Pristup dodatku je slobodan.

Informatika i računarstvo 5 - elektronski dodatak


 

Preuzmite rešenje Ministarstva prosvete o odobrenju udžbenika!

Informatika i računarstvo 6 - Rešenje o odobrenju

Informatika i računarstvo za 5. razred - elektronski dodatak za učenike!

 

Istoristi korisne video tutorijale da savladaš gradivo na lak i zanimljiv način i interaktivne zadatke kojima ćeš proveriti koliko si naučio(la)!

 

Informatika i računarstvo 5 - elektronski dodatak