Informatika i računarstvo

Dobrodošli na internet stranicu udžbenika Informatika i računarstvo!

 

Ovo je mesto na kome ćete pronaći sve informacije i dodatne nastavne materijale za seriju udžbenika Informatika i računarstvo izdavačke kuće Data Status!

 

Udžbenik Informatika i računarstvo za 5. razred je deo serije udžbenika koji su nastali u saradnji izdavačke kuće Data Status i međunardog lidera u oblasti IKT obrazovanja, izdavačke kuće Binary Logic. U potpunosti je usklađen sa novim nastavnim planom i programom, a koncipiran je tako da učenike upoznaje sa ključnim IKT pojmovima koje treba da savladaju u cilju sticanja informatičke pismenosti. Ova izuzetno uzbudljiva serija udžbenika usvaja inovativni pristup u savladavanju IKT veština!

KLJUČNE KARAKTERISTIKE

 

 • Udžbenik prati poslednje IKT standarde sa jasno istaknutim ciljevima učenja.
 • Savremeno dizajniran, pregledan. Sadržaji se logički i sistematično nadovezuju jedan na drugi.
 • U udžbeniku i na elektronskom dodatku su prikazani primeri iz lokalizovanih softvera, na srpskom jeziku, sa postepenim uvođenjem termina na engleskom jeziku.
 • Sadržaji su povezani sa gradivom srodnih predmeta 5. razreda i istog predmeta u narednim razredima.
 • Predviđen je rad na različitim platformama, sa različitim alatima.
 • Postupno je objašnjen svaki korak postupka za primere operativnog sistema i softverskih aplikacija.
 • Za programiranje je korišćen programski jezik Skreč koji je učenicima zabavan i interesantan.
 • Koncept algoritama je objašnjen kroz jednostavne primere iz realnog života koji su prilagođeni uzrastu i iskustvu učenika.
 • Rečnik manje poznatih reči i pojmova je istaknut na kraju svake lekcije.
 • Ključne reči i pojmovi objašnjeni su u tekstu i grafički izdvojeni.
 • Sažetak na kraju poglavlja integriše gradivo i ključne pojmove lekcije.
 • Pitanja i zadaci su raznovrsni i prilagođeni uzrastu učenika.
 • U udžbeniku su prikazani najnoviji operativni sistem Windows 10 i deo programa Office 2016. Zbog trenutnog stanja opreme u školama, udžbenik (i elektronski dodatak) će biti dopunjeni dodatnim materijalima u kojima se sadržaji obrađuju na operativnom sistemu Windows 7 i programu Office 2013.

Ovo je mesto na kome ćete moći da preuzmete sve dodatne materijale za udžbenik Informatika i računarstvo za 5. razred.

 

Nastavni paket je planiran tako da nastavniku maksimalno uštedi vreme za pripremu i realizaciju nastave, a biće gotov do kraja avgusta 2018.

 

Uz udžbenik svaki nastavnik će dobiti:

 • Priručnik za realizaciju nastave
 • Gotove globalne planove i dnevne pripreme
 • Radne listove sa dodatnim aktivnostima
 • Dodatne testove za proveru znanja

 

Udžbenik prati i elektronski dodatak sa video tutorijalima, interaktivnim zadacima za proveru znanja i dodatnim materijalima koje ćemo konstantno razvijati i unapređivati u saradnji sa nastavnicima i njihovim potrebama.

 

Informatika i rečunarstvo 5 - elektronski dodatak

Informatika i računarstvo za 5. razred - elektronski dodatak za učenike!

 

Istoristi korisne video tutorijale da savladaš gradivo na lak i zanimljiv način i interaktivne zadatke kojima ćeš proveriti koliko si naučio(la)!

 

Informatika i rečunarstvo 5 - elektronski dodatak