Ekonomija 12.06.2019.

Statistika zarada

Statistika zarada

S obzirom na prirodu predmeta Statistika, verovatno ste tokom godine, najviše časova realizovali kroz rešavanje zadataka. Napravite promenu, i pokušajte za kraj školske godine nešto malo drugačije.

U prilogu se nalazi radni materijal koji se odnosi na Statistiku zarada (poslednju nastavnu oblast) iz predmeta Statistika. Materijal odgovara individualnom obliku rada i ne zahteva posebnu pripremu niti nastavnika niti učenika. 

Poruka je obavezno polje.