Ekonomija 17.06.2019.

Monetarna ekonomija i bankarstvo III

Monetarna ekonomija i bankarstvo III

Obično se na poslednjem času vrši sistematizacija gradiva i ponavljaju osnovni pojmovi kroz frontalni oblik rada i usmeno izlaganje učenika, odnosno odgovaranje na postavljena pitanja. Ovoga puta napravite promenu...

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Ukrštenica koja se nalazi u prilogu je namenjena učenicima 3. rezrada iz predmeta Monetarna ekonomija i bankarstvo. Ukrštenica je izrađena na bazi osnovnih pojmova sadržanih u leksikonu na kraju udžbenika. S obzirom da se bazira na osnovnim pojmovima u vezi sa sadržajima ovog razreda i predmeta, primerena je individualnom radu učenika.

Nastavnik može proveriti tačnost popunjenih ukrštenica, korišćenjem rešenja, koje je takođe dato u prilogu.

Poruka je obavezno polje.