Ekonomija 11.04.2019.

Regresija i korelacija

Regresija i korelacija

Za statističare, za uvežbavanje ili utvrdivanje gradiva u vezi sa regresijom i korelacijom, materijal u nastavku će biti pun pogodak.

Materijal u vidu radnog lista, pogodan je za učenike profila Finansijski administrator, Poslovni administrator i Bankarski službenik.

U prilogu je radni list.

Autor: Daliborka Đukić, nastavnik u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu

Poruka je obavezno polje.