Ekonomija 02.05.2019.

Institucionalizacija svetske privrede - Osnovi ekonomije IV

Institucionalizacija svetske privrede - Osnovi ekonomije IV

Korišćenjem sažetka gradiva, koje se nalazi na kraju ove nastavne teme u udžbeniku, jednostavno i brzo možete aktivirati sve učenike i veoma efikasno realizovati čas utvrđivanja ili sistematizacije.

Radni list koji je u prilogu, podelite svim đacima i dajte instrukcije za individualni rad. Učenici će u prvom delu časa, sastavljati pitanja, što nije uobičajeno za učenike, s obzirom da su navikli da odgovaraju na iste, što će pozitivno uticati na njihovu motivaciju. U drugom delu časa će odgovarati na pitanja i na taj način utvrditi svoja znanja o ovoj temi.

U prilogu je radni  list.

Poruka je obavezno polje.