Ekonomija 17.01.2019.

Finansijska tržišta - Principi ekonomije II

Finansijska tržišta - Principi ekonomije II

Uvedite učenike drugog razreda u temu o Finansijskim tržištima. korišćenjem jednostavne metode.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Za realizaciju ove nastavne jedinice, korišćenjem radnog lista u prilogu, potrebno je da uputite učenike na udžbenik i ovu nastavnu temu, sa zadatkom da sa pažnjom pročitaju tekst i markiraju ključne reči.

Poruka je obavezno polje.