Ekonomija 11.03.2019.

Vrste troškova

Vrste troškova

Za učenike i nastavnike koji lakše pamte vizuelno i koji preferiraju učenje korišćenjem šema, materijal koji smo pripremili biće od izuzetne koristi.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

U prilogu se nalazi radni list koji sadrži šematski prikaz vrsta troškova. Troškovi su razvrstani prema četiri kriterijuma u odgovarajuće grupe, odnosno podgrupe i na taj način daju veoma pregledan prikaz vrsta troškova.

Radni list nije u potpunosti popunjen, kako bi se i učenici angažovali i kroz pisanje, kao još jedan vid učenja, usvojili gradivo.

S obzirom da zahteva i angažovanje učenika, materijal je pogodan za utvrđivanje gradiva o troškovima.

Poruka je obavezno polje.