Ekonomija 18.03.2019.

Organizaciono ponašanje i kultura

Organizaciono ponašanje i kultura

Dve kratke vežbe za učenike III razreda na temu Organizaciono ponašanje i kultura, omogućiće vam da na jednostavan način utvrdite gradivo na ovu temu.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Ukoliko predajte Poslovnu ekonomiju i na redu je Organizaciono ponašanje i kultura, možete iskorisiti naš predlog za realizaciju ove teme.

U prvom delu časa nakon uobičajenih aktivnosti uvodjenja učenika u temu, dajte učenicima zadatak da pročitaju tekst iz udžbenika, markiraju ključne reči i iste prepišu u svesku. 

Nakon toga, usmeno istaknite najvažnije delove sadržaja, ispišite ih na tabli, kako bi učenici uporedili sa onim što u oni napisali i eventualno dopunili ono što nedostaje.

U završnom delu časa, podelite učenicima radne listove i uputite na indvidulani rad. Za realizaciju ove aktivnosti dovoljno je 15 minuta.

Rezultate rada, možete prekontrolisati usmenim izlaganjem učenika.

Poruka je obavezno polje.