Ruski 26.02.2013.

Beograd, 23.02.2013. - Komunikativni pristup i savremene metode rada sa tekstom u nastavi ruskog jezika

Beograd, 23.02.2013. - Komunikativni pristup i savremene metode rada sa tekstom u nastavi ruskog jezika

Стручни тим Дата Дидакте одржао је у суботу 23. 2.2013. још један акредитовани семинар за наставнике руског језика.

Овога пута домаћин је била београдска основна школа «Иван Горан Ковачић» . Семинар је протекао у врло пријатној и креативној атмосфери. Теме којима смо се бавили су биле: методе и поступци у настави страних језика, начела и принципи комуникативног приступа настави, врсте уџбеника, уџбеници комуникативне оријентације... Централно место у раду заузеле су практичне радионице у којима су учесници радећи у групама креирали задатке и вежбања примењујући нове технике и поступке рада. На тај начин размењена је креативна и иновативна наставна пракса и створени радни материјали који се лако могу применити на часу.

Сви полазници су изразили задовољство што су имали прилику да присуствују оваквом семинару.

Poruka je obavezno polje.