Ruski 07.03.2013.

Нови Сад. 2.3.2013 - Семинар за наставнике руског језика

Нови Сад. 2.3.2013 - Семинар за наставнике руског језика

Још један у низу Дата Дидакта семинара за наставнике руског језика одржан је у Новом Саду 2. марта. 2013

присутни наставници учествовали су у раду и бавили се методологијом рада комуникативног приступа у настави. Стандардне теме као што су: избор методе и адекватних уџбеника, Европски заједнички оквир и стандарди, а посебно, методе и технике рада са текстом, заокупиле су пуну пажњу учесника. У пријатној сарадничкој атмосфери учесници су пратили кратке теоријске презентације и врло активно учествовали у раду неколико практичних радионица, које чине окосницу рада на овом семинару. Разговарало се о врстама текста, његовој улози у наставном процесу, о комуникативној методи рада, а практично израђивани су задаци, радни листови, адаптирали су се текстови...

Нарочито успешан сегмент је била радионица на којој су наставници практично креирали комуникативне задатке примењујући своје претходно знање и вештине, али и новоусвојено. На тај начин дошло се до квалитетних наставних материјала који се могу примењивати у настави. Оцена учесника је да овај семинар пружа компетенције наставнику да на савремен начин креира наставу, свест о томе да тежиште рада треба да буде на комуникацији и да ове методе и поступци могу успешно да буду примењени у учионици.

Захваљујемо се срдачним домаћинима Гимназије Јован Јовановић Змај у Новом Саду.

Poruka je obavezno polje.