Ekonomija 25.11.2013.

Bor, 23.11.2013. - Mogućnosti primene „MS Excel“ aplikacije u nastavi ekonomske grupe predmeta

Bor, 23.11.2013. - Mogućnosti primene „MS Excel“ aplikacije u nastavi ekonomske grupe predmeta

Stručno usavršavanje nastavnika na temu "Mogućnosti primene MS Excel aplikacije u nastavi ekonomske grupe predmeta" u Ekonomsko trgovinskoj školi u Boru.

Na seminaru održanom 23.11.2013. godine, učestvovalo je 15 nastavnika iz škole domaćina i 6 nastavnika iz ekonomske škole iz Zaječara. Cilј seminara bio je razvijanje sposobnosti nastavnika za računsku i grafičku ilustraciju kao i objašnjavanje ekonomskih sadržaja upotrebom „MS Excel“ aplikacije.              

Vrednovanje seminara od strane učesnika je potvrdilo da je seminar uspešno sproveden kao i saznanje da je prikazano nešto novo što se može primeniti u nastavi ekonomskih predmeta. 

Predavači: dr Đorđe Mitrović, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i diplomirani ekonomista Olivera Anđelković, nastavnik u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu.

Poruka je obavezno polje.