Francuski 02.04.2014.

Zaječar, 29.3.2014. - Evaluacija i sertifikacija u nastavi francuskog jezika

Zaječar, 29.3.2014. - Evaluacija i sertifikacija u nastavi francuskog jezika

Seminaru koji je održan u Zaječaru 29.3.2014. godine prisustvovali su nastavnici francuskog jezika iz Bora, Knjaževca, Kladova i grada domaćina.

Osim razmatranja osnovnih pojmova i izrade konkretnih zadataka, važnu ulogu na seminaru imala je i razmena neposrednog iskustva u vezi sa ocenjivanjem i vrednovanjem učeničkih znanja, veština i stavova u nastavi francuskog jezika.

Poruka je obavezno polje.